Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgenHet bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z01188

2019Z01188

Vragen van het lid De Lange en Wiersma (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen (ingezonden 24 januari 2019)

1

Bent u bekent met de artikelen in de Volkskrant over zzp’ers die vaak geen schuldhulp krijgen? 1)

2

Wat vindt u ervan dat mensen met schulden, die hun geld verdienen als zelfstandige zonder personeel (zzp’er), vaak geen toegang krijgen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening?

3

In hoeverre zitten er nog onduidelijkheden in de Wet gemeentelijke schuldhulp (Wgs) en in de toelichting daarop, die uitvoering van schuldhulp aan zzp’ers in de weg staan? Zo ja, welke onduidelijkheden zijn dit? Bent u voornemens om met voorstellen te komen om deze op te lossen?

4

Wat is uw oordeel over de oplossing uit een recent rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) dat “gemeenten zakelijker moeten optreden en minder zelfstandigen moeten helpen”? 2) Hoe verhoudt dit zich tot het uitgangspunt dat zzp’ers toegang moeten krijgen tot schuldhulpverlening en wat wordt hiermee opgelost?

5

Op welke wijze is uw toezegging, gedaan in het algemeen overleg op 14 juni 2018, om in de verzamelbrief aan de gemeenten de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening voor zzp’ers op te nemen, uitgevoerd? 3) Wat is het effect hiervan geweest?

6

In hoeverre wordt de 8 miljoen euro uit de Brede Schuldenaanpak, die voor de "versterking van de landelijke ondersteuning van gemeenten door kennisontwikkeling, professionalisering, kennisuitwisseling, monitoring en coördinatie” is bedoeld, ingezet om de kennis bij gemeentes over schuldhulp aan zzp’ers te versterken? 4) Wat zijn de effecten van deze inzet en hoe worden deze gemonitord?

7

Ziet u mogelijkheden waarop gemeenten gestimuleerd kunnen worden om de schuldproblematiek bij zzp’ers vroeger te detecteren? In welke maten maakt dit nu onderdeel uit van de gemeentelijke schulphulpprogramma’s en wordt hierop getoetst?

8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid van 14 februari 2019?

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overheid-laat-zzp-ers-in-geldnood-vaak-in-de-kou-staan en https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zzp-ers-zonder-schuldhulp-doorwerken-tot-mijn-72ste-is-een-noodzaak-~b1243877/ .

2) Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de bijstand" (2019D00190).

3) Kamerstuk 24 515 - 448 pagina 40.

4) 10% van totaal 80 miljoen; Bron: Kamerbrief Brede schuldenaanpak (Kamerstuk 24 515, nr. 431) pagina 7 en beantwoording schriftelijke vragen over het bericht "Zelfstandige ondernemers met schulden kunnen vaak niet bij hun gemeente terecht’" (2018Z09665), antwoord op vraag 5 t/m 7.


Indiener

Dennis Wiersma (VVD)

Leendert de Lange (VVD)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 7047 )

Publicatiedatum
24 januari 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl