Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Oproep minister aan 18-jarige zegt niets over automatisch donorschap’Het bericht ‘Oproep minister aan 18-jarige zegt niets over automatisch donorschap’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00771

2019Z00771

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Oproep minister aan 18-jarige zegt niets over automatisch donorschap’(ingezonden 18 januari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Oproep minister aan 18-jarige zegt niets over automatisch donorschap’? 1)

2

Waarom is ervoor gekozen om niet expliciet in de brief te vermelden dat vanaf 1 juli 2020 het niet registeren van een keuze betekent dat iemand automatisch geregistreerd wordt als donor c.q. ‘geen bezwaar’? Deelt u de mening dat deze groep hierdoor onvolledig wordt geïnformeerd door de overheid?

3

Bent u het ermee eens dat in het communicatieplan “Je keuze vastleggen. Dat doe je voor elkaar” staat dat in fase 1 en 2 van de campagne rondom de nieuwe donorwet mensen niet alleen actief worden uitgenodigd om een weloverwogen keuze te maken, maar ook worden gewezen op de nieuwe donorwet en het belang van het maken van een keuze? 2)Wat is de reden dat er in de 18-jarigen brief geen koppeling is gelegd met deze lopende campagne? Deelt u de mening dat dit een gemiste kans is?

4

Waarom wordt er klaarblijkelijk een onderscheid gemaakt tussen de reguliere wervingsactiviteiten zoals de brief voor 18-jarigen en de donorweek die als doel hebben het verkrijgen van meer donoren en de campagne rondom de nieuwe donorwet?

5

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de groep 18-jarigen die deze brief nu heeft ontvangen alsnog bereikt wordt, in ieder geval vóór de inwerkingtreding van de nieuwe donorwet, zodat zij volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van hun keuze?

6

Kunt u reageren op de berichten dat, naast het onvermeld laten van het automatisch donorschap, bij 18-jarigen die deze brief ontvangen hebben ook onduidelijk is dat het hier gaat om donatie na overlijden en niet om donatie bij leven?

7

Wanneer komt u met een reactie op de motie-Agema c.s., die oproept de kernboodschap “Niet kiezen is een keuze” te vervangen door een nieuwe kernboodschap voor de donorwet? 3)

1) https://www.ad.nl/politiek/oproep-minister-aan-18-jarige-zegt-niks-over-automatisch-donorschap~aacf27d4/

2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/20/kamerbrief-over-communicatieplan-nieuwe-donorwet

3) Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2018 -2019, 28140-102


Gerelateerd

Het bericht ‘Oproep minister aan 18-jarige zegt niets over automatisch donorschap’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

De mogelijke executie van een Saudische tiener

Onrecht als gevolg van de invoering van het leenstelsel voor studenten

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De besluitvorming over geheimhouding burgerslachtoffers in Irak in 2015

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl