Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzetting van Nederlandse journalist BoersmaDe uitzetting van Nederlandse journalist Boersma

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00769

2019Z00769

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Van Ojik (GroenLinks), Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Koopmans (VVD), De Roon (PVV), Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over de uitzetting van Nederlandse journalist Boersma (ingezonden 18 januari 2019)

1

Klopt het dat de Nederlandse journalist Ans Boersma door Turkije is uitgezet? 1)

2

Kunt u bevestigen dat Boersma niet eens in staat is gesteld haar spullen op te halen en mee te nemen?

3

Klopt het dat zij een geldige accreditatie had voor 2019 en haar uitzetting daarmee geen administratief, maar politiek besluit is?

4

Klopt het dat Turkije Boersma verdenkt van banden met een terroristische organisatie? 2)

5

Klopt het dat Ans Boersma door Turkije is uitgezet naar aanleiding van door Nederland geleverde informatie? (verklaring prof. Altun)?

6

Welke informatie heeft Nederland met Turkije gedeeld inzake Ans Boersma?

7

Heeft Nederland gevraagd om uitlevering, dan wel om een andere opsporingsactie? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom heeft Turkije Boersma dan uitgezet?

8

Bent u het eens dat het onacceptabel zou zijn als Turkije zonder geldige aanleiding journalisten, verdedigers van het vrije woord, uitzet?

9

Bent u bereid zo snel mogelijk opheldering te eisen bij de Turkse ambassadeur in Nederland over deze kwestie? Zo nee, waarom niet?

10

Welke stappen onderneemt u om de nog in Turkije verblijvende Nederlandse en andere buitenlandse journalisten te ondersteunen?

11

Indien de aantijgingen tegen Boersma onwaar blijken te zijn, bent u dan bereid er alles aan te doen om deze journalist weer in Turkije haar werk te laten doen?

1) https://nos.nl/l/2267810
2) https://www.nu.nl/media/5689232/door-turkije-uitgezette-correspondent-verdacht-van-terroristische-banden.html


Gerelateerd

De uitzetting van Nederlandse journalist Boersma

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het uitzetten van een journalist door Marokko

Document Opmerkingen 0Flow Bekijk versie Het oppakken van een journalist in Marokko

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl