Luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

2019Z00766

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over luchtvervuiling en overlast door Tata Steel. (ingezonden 18 januari 2019)

1

Bent u bekend met de berichten 'In gevecht met een ‘ontembaar monster’' 1) en 'Provincie: Harsco had twee jaar geen vergunning voor verwerken restproduct Tata Steel'? 2)

2

Kent u de klachten van omwonenden van Tata Steel en Harsco over stofregens en luchtvervuiling?

3

Heeft u zicht op de wijze waarop de provincie Noord-Holland vergunningen uitgeeft die deze vervuiling van de omgeving mogelijk maken?

4

Klopt het dat Harsco jarenlang zonder vergunning een werkwijze heeft toegepast die tot extra overlast heeft geleid?

5

Klopt het dat de vergunning achteraf is verleend en dat daarmee de toename van de overlast is gelegaliseerd in plaats van bestreden?

6

Heeft u zicht op de wijze waarop de provincie de voorwaarden voor de vergunning handhaaft? Is dit in overeenstemming met de regels hiervoor? Is dit afdoende gezien de omvang van de overlast en de klachten?

7

Als de verantwoordelijk gedeputeerde in de Volkskrant zegt dat Harsco de stofproducerende werkwijze zonder medeweten van de provincie jaren eerder had ingevoerd, is er dan sprake van voldoende toezicht?

8

Bent u ervan op de hoogte dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in beroep is gegaan tegen de besluiten van de provincie ten aanzien van de tekortschietende maatregelen tegen NOx-emissies? Hoe beoordeelt u de leuze van de provincie om deze maatregelen niet te treffen?

9

Hoe wordt gecontroleerd of de provincie haar controlerende taak voldoende (effectief) uitvoert?

10

Heeft de ILT voldoende middelen om haar rol hierin waar te nemen?


11

Wat zijn de gezondheidsgevolgen voor omwonenden van de uitstoot van stof en andere vervuilende stoffen? Hoeveel mensen ondervinden naar verwachting schadelijke gezondheidseffecten van de emissies van Tata Steel en Harsco?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Externe Veiligheid op woensdag 23 januari 2019?

1) Volkskrant, Wijk aan Zee vs. Tata Steel: in gevecht met een ‘ontembaar monster’, 12 januari 2019 ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wijk-aan-zee-vs-tata-steel-in-gevecht-met-een-ontembaar-monster-~b1dcee1d/)

2) Volkskrant, 14 januari 2019, Provincie: Harsco had twee jaar geen vergunning voor verwerken restproduct Tata Steel ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/provincie-harsco-had-twee-jaar-geen-vergunning-voor-verwerken-restproduct-tata-steel~b4de951b/ )

Indiener(s)Tweedemonitor