Tweedemonitor / Kamervraag / De brand in de serviceflat OranjeparkflatDe brand in de serviceflat Oranjeparkflat

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00759

2019Z00759

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brand in de serviceflat Oranjeparkflat (ingezonden 18 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘100-jarige flatbewoonster overlijdt bij brand’? 1)

2

Wilt u de Kamer op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek dat naar aanleiding van het ongeval in kwestie plaatsvindt als ook van eventuele algemene de brandveiligheid in woonvormen als deze betreffende conclusies uit dat onderzoek?

3

Hoe is het toezicht op de brandveiligheid van serviceflats, zorgcentra, verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen nu geregeld? Is een en ander op een dusdanige wijze vormgegeven dat op één centraal punt inzicht bestaat in incidenten, ongevallen als ook oorzaken daarvan, zodat daaruit conclusies met betrekking tot het aanpassen van regelgeving en dergelijke kunnen worden getrokken?

4

Hebben eerdere vergelijkbare incidenten, zoals in Rotterdam 2) en Culemborg 3) in december 2018 en in Vianen in oktober 2018 4) geleid tot wijzigingen van veiligheidsmaatregelen of inspectiemethoden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.ad.nl/soest-en-baarn/100-jarige-flatbewoonster-overlijdt-bij-brand~ade71211/

2) https://www.rijnmond.nl/nieuws/176524/Slachtoffer-64-brand-verzorgingshuis-Rotterdam-alsnog-overleden

3) https://www.gelderlander.nl/culemborg/zwaargewonde-bij-brand-zorgcentrum-culemborg~a5f32d7e/

4) https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1823941/bewoner-overleden-bij-brand-zorgcentrum-vianen.html


Gerelateerd

De brand in de serviceflat Oranjeparkflat

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Het bericht 'Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden'

Het bericht ‘Forse rookontwikkeling bij brand afvalverwerker Attero in Wijster’

Het bericht dat asbest is vrijgekomen bij een brand in Goeree Overflakkee

De stalbrand in Niawier, waarbij 42.000 kippen zijn omgekomen.

Het bericht dat er weer 30.000 kippen zijn gestorven bij een stalbrand op een bedrijf waar eerder al 80.000 kippen omkwamen door brand

De lessen die Nederland heeft getrokken ruim een jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl