Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'Het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00758

2019Z00758

Vragen van het lid Van Dam (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?' (ingezonden 18 januari 2019)

1

Kent u het artikel 'Doe altijd aangifte! Maar waarom doen hulpverleners het zelf dan niet?'? 1) Kent u daarnaast de nota 'Oud en Nieuw 2018-2019 landelijk beeld jaarwisseling 2018-2019 in Nederland' van De landelijke Eenheid, Dienst landelijke informatie organisatie, IKKL –IKN, van 10 januari 2019? 2) Kent u voorts het artikel 'Geweld tegen agenten verdubbeld: ‘onbegrijpelijk’'? 3)

2

Klopt de stelling in het artikel uit het Algemeen Dagblad van 16 januari 2019 dat politieagenten geen aangifte doen indien er geweld jegens hen gebruikt is tijdens de jaarwisseling? Herkent u dit beeld? Herkent u zich in de zin in de nota van de politie (pagina 11) dat politieagenten geen aangifte van geweld durven te doen, omdat zij bang zijn voor represailles? Indien u zich herkent in deze stelling, kunt u dan aangeven waarom agenten bang zouden zijn voor represailles?

3

Zijn er redenen om aan te nemen dat agenten, in meer gevallen dan de jaarwisseling, geen aangifte doen indien er geweld tegen hen gebruikt is of er gedreigd is met geweld tegen hen? Kunt u een algemeen beeld schetsen van de aangiftebereidheid onder politieagenten?

4

Is er nu wel of niet sprake van een toename aan geweldsincidenten tegen hulpverleners, zoals is betoogd door plaatsvervangend korpschef van Essen in het Algemeen Dagblad van 1 januari 2019, namelijk een toename van 27 incidenten bij de jaarwisseling 2017-2018 naar 59 incidenten bij deze jaarwisseling? Hoe verhoudt die uitspraak zich tot het overzicht in de nota van de politie (pagina 10) waar vermeld staat dat het aantal GTPA-incidenten gestegen is van 51 naar 59?

5

Kunt u deze vragen beantwoorden voordat het debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling plaatsvindt?


1) https://www.ad.nl/utrecht/doe-altijd-aangifte-maar-waarom-doen-hulpverleners-het-zelf-dan-niet~ab647954/
2) Kamerstuk 28684-547
3) https://www.ad.nl/binnenland/geweld-tegen-agenten-verdubbeld-onbegrijpelijk~a73c204e/


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl