Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons’Het bericht ‘Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00524

Vragen van de leden Kuik en PieterHeerma (beiden CDA) aan de Staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons» (ingezonden 16 januari 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichten van de NOS d.d. 3 en 13 januari 2019: «Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons» en «Nationaal Rapporteur wil onderzoek naar misstanden in nagelsalons»1 2

Vraag 2

Herkent u de signalen van mogelijke uitbuiting, mensenhandel of witwassen in nagelsalons zoals beschreven door de onderzoekers van NOS op 3 januari jl.? Acht u deze sector als risicovol?

Vraag 3

Heeft u een verklaring voor de flinke toename van het aantal nagelstudio’s in Nederland in de afgelopen jaren?

Vraag 4

Acht u de kans aannemelijk dat ook in Nederland criminele netwerken zich verschuilen achter nagelstudio’s, zoals criminele netwerken in Engeland en België illegale Vietnamese werkers in nagelsalons uitbuiten?

Vraag 5

Bent u bereid het aantal controles van de Inspectie Sociale Zaken op het gebied van arbeidsrecht in nagelsalons te vergroten?

Vraag 6

Welke actie gaat u ondernemen, na de oproep van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen teneinde een onderzoek te starten naar misstanden in nagelsalons?

Vraag 7

Op welke manier kunnen gemeenten deze misstanden aanpakken?

Vraag 8

Hoe is de samenwerking geregeld met landen zoals België en het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van de informatie-uitwisseling over mogelijke misstanden in deze sector?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van leden Aartsen (VVD) en Van Nispen (SP), ingezonden 16 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00523).


Gerelateerd

Het bericht ‘Zorgen om uitbuiting in goedkope nagelsalons’

Huisjesmelkers aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam, Nieuw-West

Het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) aangaande criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren

Het bericht ‘Arbeidsmigrant reist steeds verder’ en het bericht ‘Goedkope arbeidsmigrant komt van steeds verder’.

Het bericht 'Goedkope sigaretten nog volop verkrijgbaar'

De gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Misstanden in nagelsalons

De uitbuiting van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl