Tweedemonitor / Kamervraag / Toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicatiesToepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00112

Vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Financiën over toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties (ingezonden 8 januari 2019).

Vraag 1

Kunt u zich herinneren dat tijdens de Eurogroep en Ecofinraad van 2 oktober jl. een politiek akkoord is bereikt over het dossier betreffende btw op e-publicaties?1

Vraag 2

Kunt u zich de uitspraken van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media herinneren tijdens het wetgevingsoverleg Media op 27 november 2017, waarin hij stelde dat het kabinet voorstander is van een verlaagd btw-tarief op e-publicaties en dit, indien een politiek akkoord onder de lidstaten is bereikt, «zo snel mogelijk» wil doorvoeren?2

Vraag 3

Kunt u zich de opmerking van de Minister van Financiën herinneren in het schriftelijk overleg over de Ecofin van 28 september jl., waarin hij stelde dat het kabinet vooruitlopend op een politiek akkoord betreffende btw op e-publicaties al voorbereidingen treft ter verlaging van deze btw en dat hij voornemens is dit snel te regelen?3

Vraag 4

Welke voorbereidingen ter verlaging van de btw op e-publicaties worden momenteel door het kabinet getroffen? Wat is hierbij de stand van zaken?

Vraag 5

Wat is het verwachte tijdpad rondom de invoering van de verlaging van btw op e-publicaties?

Vraag 6

Op welke wijze bent u voornemens overleg met de sector te voeren, bijvoorbeeld over de definitie en reikwijdte, met betrekking tot deze verlaging van btw op e-publicaties?

Vraag 7

Bent u bereid de Kamer over de voortgang van de voorbereidingen betreffende de invoering van een verlaagd btw-tarief op e-publicaties te informeren?


Gerelateerd

Toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties

De aangifte omzetbelasting (btw)

Het bericht ‘Belastingdienst heeft geen btw-id voor starters: 'Ik zit weken op zwart zaad'

Het BTW nummer van ZZP ‘ers dat het BSN nummer bevat

De btw plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

Scholen die in de clinch liggen met de Belastingdienst over zonnedaken.

Het bericht 'Scholen in clinch met belasting over zonnedaken'

Het effectieve belastingtarief op multinationals

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl