Tweedemonitor / Kamervraag / Een misbruikdrama in de atletiekwereldEen misbruikdrama in de atletiekwereld

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00075

2019Z00075

Vragen van de leden Kuiken en Kerstens (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over misbruikdrama in atletiekwereld (ingezonden 7 januari 2019)

1

Kent u het gruwelijke bericht van het misbruikdrama in de atletiekwereld?1)

2

Hoe beoordeelt u het feit dat er al in 2009 een melding van grensoverschrijdend gedrag, zoals ongewenste aanrakingen en intieme massages, bij de Atletiekunie is gedaan maar dat er geen onderzoek is gedaan?

3

Is er in de afgelopen jaren aangifte bij de politie gedaan tegen de genoemde atletiekcoach? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

4

Deelt u de mening dat alleen tuchtrecht in zulke ernstige zaken nooit afdoende mag zijn? Zo ja, waarom en welke mogelijkheden bestaan er alsnog strafrechtelijk onderzoek te doen? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

5

Deelt u de mening dat in geval van vermoedens van een misdrijf het onmogelijk zou moeten zijn dat een tuchtrechter zich over een dergelijke zaak buigt? Zo ja, wat gaat u doen om te zorgen dat dit niet meer kan? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

6

Bent u van mening dat de Atletiekunie ook namens de slachtoffers melding dan wel

aangifte had kunnen of moeten doen? Zo nee, waarom niet?

7

Lopen er momenteel meer tuchtrechtonderzoeken in vergelijkbare ernstige zaken?

8

Bent u bereid het Centrum Seksueel Geweld in contact te brengen met mogelijke slachtoffers om ze te wijzen op de mogelijkheid van aangifte en ze te helpen?

9

Acht u het wenselijk dat justitiƫle autoriteiten inzage in tuchtrechtelijke uitspraken moeten krijgen en op basis daarvan vervolgstappen moeten kunnen nemen waaronder ambtshalve vervolging of weigering van een VOG? Zo ja, wat gaat u doen om dit mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

1) Telegraaf.nl, 5 januari 2019: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2987891/misbruikdrama-in-atletiekwereld


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 6760 )

Publicatiedatum
7 januari 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl