Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon, Popken en Helder over piraterij in de Golf van MexicoAntwoord op vragen van de leden De Roon, Popken en Helder over piraterij in de Golf van Mexico

Keywords:
Zaaknummer: 2019D51051

Hierbij bied ik, mede namens de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden De Roon, Popken en Helder over piraterij in de Golf van Mexico. Deze vragen werden ingezonden op 15 november 2019 met kenmerk 2019Z22240.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de ministers van Defensie en Justitie en Veiligheid, op vragen van de leden De Roon, Popken en Helder (allen PVV) over piraterij in de Golf van Mexico

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat een Italiaans schip in de Golf van Mexico is aangevallen door piraten? [1]

Antwoord

Ja

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal aanvallen van piraten in de Golf van Mexico – 197 aanvallen in 2018 - de laatste jaren enorm is toegenomen? [2]

Antwoord

Deze cijfers kunnen we niet bevestigen.

Vraag 3

Heeft u reeds signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico?

Antwoord

Tot op heden hebben wij nog geen signalen ontvangen dat schepen varende onder de Nederlandse vlag doelwit waren van piraten in de Golf van Mexico.

Vraag 4

Op welke wijze monitort u de veiligheidssituatie in de Golf van Mexico, en staat u in contact met andere landen over de in de Golf toegenomen dreiging van piraterij?

Antwoord

Nederland monitort in het algemeen de veiligheidssituatie op basis van signalen verkregen uit verschillende bronnen als het gaat om de Nederlandse belangen in het buitenland.

Nederland monitort niet actief zelf de veiligheid in dit gebied, maar Defensie werkt in de bredere Centraal-Amerikaanse en Caribische regio actief samen met o.a. de VS en Mexico op het gebied van maritieme veiligheid, o.a. in de door de VS geleide Joint Inter-agency Task Force South (JIATF-S).

Vraag 5

Bent u bereid, indien daar vanuit veiligheidsoogpunt aanleiding toe is, gewapende particuliere beveiligers toe te staan op Nederlandse schepen in de Golf van Mexico?

Antwoord

Na inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Stb. 2019, 186) wordt, wanneer militaire bescherming van overheidswege aan onder Nederlandse vlag varende schepen die in een internationaal erkende zogeheten High Risk Area varen niet of niet binnen redelijke termijn kan worden geboden, het mogelijk dat reders een beroep doen op de inzet van particuliere beveiligingsbedrijven die gecertificeerd zijn en over een Nederlandse vergunning beschikken om gewapende beveiligers op het schip te plaatsen. Overigens zijn de internationale wateren in de Golf van Mexico momenteel in internationaal verband niet erkend als High Risk Area.[1] 'Italian ship attacked by pirates in Gulf of Mexico', ANSA, 12 november 2019 (http://www.ansa.it/english/news/world/2019/11/12/italian-ship-attacked-by-pirates_80ecbcd5-05cc-4fed-b0de-98a390fe6b67.html).

[2] ‘Pirates attacked an Italian ship off thecoast of Mexico — the latest sign of a growing criminal industry', Business Insider, 13 november 2019 (https://www.businessinsider.nl/pirate-attacks-in-gulf-of-mexico-related-to-fuel-theft-2019-11?international=true&r=US).

Antwoord op

Piraterij in de Golf van Mexico (15 November 2019)
Reactietijd: 26 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Gericht

Lilian Helder (PVV)

Raymond de Roon (PVV)

Gabriëlle Popken (PVV)


Access ( 12587 )

Publicatiedatum
11 December 2019Gerelateerd

Piraterij in de Golf van Mexico

Het bericht ‘Zorgen om luchtvervuiling in Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?’

De dreigende uitval van zorgpersoneel door stress.

Het bericht ‘Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinee groeit hard’

De invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De oproep tot een mondkapjesplicht

De brief ‘Impuls Regeling Praktijkleren voor leerbedrijven’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl