Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht ‘Pelletfabrieken in North Carolina gesteund met Nederlandse miljarden‘Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht ‘Pelletfabrieken in North Carolina gesteund met Nederlandse miljarden‘

Keywords:
Zaaknummer: 2019D50660

Geachte Voorzitter,

Op 28 november jl. heeft het lid Kops (PVV) vragen gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Pelletfabrieken in North Carolina gesteund met Nederlandse miljarden‘ (kenmerk 2019Z23501). Hierbij treft u de antwoorden op deze vragen.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat


2019Z23501

1.

Bent u bekend met het bericht 'Pelletfabrieken in North Carolina gesteund met Nederlandse miljarden'?

Antwoord

Ja.

2.

Hoe hebt u, met uw volle verstand, kunnen besluiten om met miljarden Nederlands belastinggeld pelletfabrieken in de Verenigde Staten te ondersteunen? Hoeveel geld is hier precies mee gemoeid?

Antwoord
Inzet van het kabinet is de meest kosteneffectieve technieken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daartoe bestaat een regeling die de meest kosteneffectieve subsidieaanvragen honoreert: de SDE+. Gebruik van duurzame houtpellets voor elektriciteit- en warmteproductie is hiervan een uitkomst, naast andere kosteneffectieve technieken. Geïmporteerde houtpellets – die niet alleen uit de Verenigde Staten geïmporteerd worden - komen op dit moment in aanmerking voor maximaal 3,6 miljard euro subsidie.

3.

Denkt u werkelijk dat het, zoals u het zelf noemt, ‘duurzaam’ is om met behulp van Nederlands belastinggeld Amerikaanse bomen te kappen, te versnipperen, helemaal de oceaan over te vervoeren en vervolgens in Nederlandse biomassacentrales te verbranden? Bent u ertoe bereid hier direct mee te kappen?

Antwoord
Het kabinet is van mening dat duurzame biomassa noodzakelijk is in de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Daarbij gelden strenge eisen voor wat duurzame biomassa is. Bij de bepaling van de duurzaamheid wordt ook rekening gehouden met de CO2-uitstoot die vrij mag komen bij het transport.

4.

Deelt u de mening dat het pure misleiding is dat u door het verbranden van Amerikaans hout de CO2-uitstoot in Nederland omlaag probeert te krijgen, aangezien zoals u zelf hebt gezegd de uitstoot van biomassa niet meetelt voor de nationale emissies?

Antwoord

Nee, ik deel die mening niet. Op het moment dat wordt geborgd dat de gebruikte houtpellets duurzaam zijn, is de internationale afspraak redelijk dat de uitstoot meetelt waar het hout wordt gewonnen en niet bij de toepassing ervan.

5.

Deelt u de mening dat de klimaatellende met de dag weerzinwekkender en geldverslindender wordt?

Antwoord
Nee, ik deel deze mening niet.

6.

Bent u ertoe bereid onmiddellijk volledig te stoppen met biomassa en elke andere vorm van klimaatbeleid en hier geen cent meer aan uit te geven?

Antwoord

Nee, ik ben hier niet toe bereid.

Antwoord op

Nederlandse miljardensubsidies voor Amerikaanse pelletfabrieken (28 November 2019)
Reactietijd: 11 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Alexander Kops (PVV)


descriptionAccess ( 12521 )

Publicatiedatum
9 December 2019Gerelateerd

Nederlandse miljardensubsidies voor Amerikaanse pelletfabrieken

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

FATCA en de Accidental Americans

Het bericht ‘Chipsector onderuit na uitlekken Amerikaanse plannen’

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De Amerikaanse luchtaanval op de internationale luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven is gekomen

Het bericht ‘Amerikaanse immigratiedienst bouwde database van journalisten’

De beantwoording van eerdere vragen over het bericht dat een Amerikaanse farmaceut een Nederlands coronamedicijn in productie neemt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl