Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Bruins over het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Bruins over het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49332

Geachte voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66) en Bruins (ChristenUnie) op 7 november 2019 over de vluchten die Qatar Airways tussen Maastricht en Luik heeft uitgevoerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


2019Z21426

(ingezonden 7 november 2019)

Vragen van de leden Paternotte (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’


1. Bent u bekend met het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’, dat gaat over reguliere vrachtvluchten om de 38 kilometer tussen de vliegvelden van Maastricht en Luik te overbruggen? 1)

Ja.

2. Weet u hoeveel tijd Eliad Kipchoge nodig had om in Wenen op 12 oktober 2019 lopend de grens van 38 kilometer te passeren?

Ja.

3. Wie zou volgens u sneller deze afstand overbruggen: Tom Dumoulin op de fiets, of deze Qatar Airways-vlucht inclusief veiligheidscontrole, boarden van de flight crew en taxiën?

Dit hangt van allerlei omstandigheden af. Bijvoorbeeld, is Tom Dumoulin hersteld van zijn peesblessure, past een tochtje Maastricht-Luik in de voorbereiding op de grote rondes in 2020 en welke fiets gebruikt hij?

4. Wat vindt u geschikte vervoersmiddelen voor het overbruggen van een afstand van 38 kilometer?

De geschiktheid van het vervoersmiddel is afhankelijk van hetgeen dat vervoerd moet worden en de bredere context waarbinnen het vervoer plaatsvindt.

5. Heeft Nederland ooit eerder groothandelsverkeer gekend dat regulier opstijgt voor vluchten van 9 minuten?

Qatar Airways heeft aangegeven dat het drie herpositioneringsvluchten heeft uitgevoerd in de periode september – november op de route Maastricht - Luik. Ik ken geen andere voorbeelden van groothandelsverkeer dat op reguliere basis opstijgt voor vluchten van 9 minuten binnen of vanuit Nederland.

6. Zijn er volgens u redenen die het absoluut noodzakelijk maken om vracht separaat te lossen in Maastricht en Luik, in plaats van op één van beide bestemmingen?

Bij vrachtvluchten op charterbasis wordt de keuze van de bestemmingen bepaald door particuliere bedrijven en/of vrachtbrokers. Hier ligt een commerciële afweging aan ten grondslag.

7. Deelt u de mening van de vragenstellers dat groothandelsvliegverkeer dat minder dan 100 km over uitstekend begaanbaar land overbrugt onwenselijk en onzinnig is?

Vanuit het oogpunt van milieu vind ik dergelijke korte cargovluchten niet wenselijk wanneer er goede alternatieven voorhanden zijn. Een instrumentarium voor een verbod op dergelijke vluchten ontbreekt echter.

8. Bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om een verbod in te stellen voor groothandelsvliegverkeer en grootpassagiervliegverkeer voor afstanden kleiner dan 100 kilometer, wanneer daar uitstekende alternatieven voor zijn?

Intracommunautair en in luchtvaartrelaties met derde landen geldt over het algemeen een liberaal regiem waarbinnen thans geen sprake is van mogelijkheden een dergelijk verbod toe te passen. Het Kabinet zet zich in om het gebruik van grondvervoer als alternatief voor luchtvaart te stimuleren op routes waarvoor dat reëel is.


1) Website The Brussels Times, 6 november 2019 (https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/77457/qatar-airways-operates-9-minute-flights-between-maastricht-and-liege/)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Amhaouch (CDA), ingezonden 7 november 2019 (vraagnummer 2019Z21419).


Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Eppo Bruins (CU)

Jan Paternotte (D66)


descriptionAccess ( 12402 )

Publicatiedatum
2 December 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Qatar Airways operates 9-minute flights between Maastricht and Liège’

Het bericht ‘Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na de kerstvakantie’

Cargovluchten tussen Maastricht en Luik van 9 minuten

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bericht dat ‘je op een vestiging van NHL Stenden Hogeschool in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt’

Het bericht dat je op de vestiging in Qatar zo een Nederlands diploma krijgt

Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl