Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49237

Antwoorden Kamervragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Rechtsbescherming over het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’ (ingezonden op 14 oktober 2019; nr. 2019Z19895)

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’? [1]

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Is van alle incidenten tegen deze tbs’ers aangifte gedaan, en zijn zij strafrechtelijk vervolgd voor hun daden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2

Alle klinieken zijn wettelijk verplicht om aangifte te doen van misdrijven. En daarnaast heeft DJI nadrukkelijk afgesproken dat er altijd aangifte wordt gedaan wanneer geweld wordt gepleegd tegen medewerkers. Indien aangifte is gedaan van het gepleegde geweld zal het OM, met inachtneming van alle feiten en omstandigheden, een vervolgingsbeslissing nemen.

Het Openbaar Ministerie houdt niet centraal bij of strafbare feiten zijn gepleegd tegen medewerkers van tbs-instellingen. Daarom kan ik geen uitspraak doen over of de tbs’ers, die in het artikel worden genoemd, zijn vervolgd.

Vraag 3

Bent u bereid ervoor te zorgen dat vanaf nu alle incidenten in tbs-klinieken geregistreerd worden en niet langer weggemoffeld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3

Op grond van de Meldingsinstructie TBS moeten alle tbs-klinieken incidenten als gijzeling, (poging tot) ontvluchting, agressie tegen personeel, ernstige ordeverstoringen, ongeoorloofde afwezigheid door de klinieken worden gemeld aan DJI.

Vraag 4

Deelt u de mening dat tbs-klinieken vol met tuig zitten? Ziet u eindelijk in dat dit tuig niet langer in een tbs-kliniek hoort maar in de gevangenis? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het uw primaire taak is de Nederlandse maatschappij te beschermen, en niet criminelen in een tbs-kliniek? Zo nee, waarom niet?


Vraag 6

Hoe lang blijft u nog verdedigen dat tbs een veilig systeem is, zolang deze tbs’ers wekelijks misdrijven plegen, ernstig letsel veroorzaken ondanks alle dure behandelingen waar de Nederlandse belastingbetaler voor opdraait? Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?

Vraag 7

Bent u bereid per direct alle tbs-klinieken te sluiten en extra gevangenissen te openen om dit tbs-tuig onder te brengen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4, 5, 6 en 7

De tbs-maatregel is er specifiek op gericht herhaling van een misdrijf in de toekomst te voorkomen. Onderzoek uit 2019 laat zien dat, over de periode 2010–2014, in totaal 18,8 procent zich binnen twee jaar na de tbs met verpleging van overheidswege opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit [2], waarvan 8,4 procent aan een tbs-waardig feit. Bij voormalig gedetineerden zonder tbs ligt de recidive beduidend hoger: 45,3 procent. [3]

De tbs-maatregel is het beste antwoord op mensen die ten tijde van het plegen van een ernstig strafbaar feit een psychische stoornis hadden en een gevaar voor de samenleving vormen. Een tbs-gestelde kan zo lang als nodig worden behandeld ter voorkoming van recidive. Een gevangenisstraf biedt deze mogelijkheid niet. Het verruilen van de tbs-maatregel voor een gevangenisstraf leidt tot minder veiligheid voor de samenleving in plaats van meer.[1] Telegraaf, 23 oktober 2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1888646582/wekelijks-geweld-in-tbs-instellingen

[2] Bron: recidive na forensische zorg, 22 januari 2019, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

[3] Bron: Factsheet Recidive onder justitiabelen in Nederland (2017–5), WODC.

Antwoord op

Het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’ (24 Oktober 2019)
Reactietijd: 39 dagen

Indiener

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Gidi Markuszower (PVV)


descriptionAccess ( 12399 )

Publicatiedatum
2 December 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Wekelijks tbs-geweld’

Het bericht ‘Tien jaar cel en tbs voor doodsteken therapeut tbs-kliniek Kijvelanden’

Het bericht ‘Drie jaar cel en tbs voor verkrachtende verlof-tbs’er’

Het bericht dat de coronamaatregelen door een tbs-kliniek niet nageleefd (kunnen) worden

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

Het bericht ‘Gewelddadige tbs’er Hendrik M. neemt wederom de benen, zoekactie gestart’

Het bericht ‘Ongelooflijk dat tbs’ers in dorp rondlopen’

Het bericht ‘Kinderlokker krijgt wéér tbs en een celstraf’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl