Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de openbaarheid van de broncode van het rekenmodel OPSAntwoord op vragen van het lid Bisschop over de openbaarheid van de broncode van het rekenmodel OPS

Keywords:
Zaaknummer: 2019D45822

AH 733

2019Z21208

Antwoord van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 14 november 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de kritiek dat ondanks de toezeggingen van uzelf en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over transparantie met betrekking tot het rekenmodel AERIUS de broncode van het onderliggende Operationele Prioritaire Stoffen (OPS)-model nog niet openbaar gemaakt is? 1)

Antwoord

Ja.

2

Is het juist dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar beschikbaar is?

3

Bent u bereid ervoor te zorgen dat de broncode van het OPS-model op zeer korte termijn volledig openbaar gemaakt wordt?

4

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het eerstvolgende debat over de stikstofproblematiek?

Antwoord 2, 3 en 4
In de week van 4 november 2019 is de broncode van het OPS-model openbaar beschikbaar gesteld. Het was de bedoeling dat de broncode (het achterliggende model) al eerder dit jaar openbaar gemaakt werd, maar door de vele vragen die aan het RIVM gesteld zijn heeft dit vertraging opgelopen.

OPS is het model waarmee berekeningen worden uitgevoerd voor de stikstofdepositie in Nederland. De methode en de data van het model waren al openbaar. Op verzoek van verschillende partijen is nu ook het achterliggende model te downloaden. Het achterliggende model is te downloaden via: https://github.com/rivm-syso/OPS .

1)

Nieuwe Oogst, 4 november 2019, «Stikstofclaim eist dat RIVM rekenmodel openbaar maakt» ( https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/04/stikstofclaim-eist-dat-rivm-rekenmodel-openbaar-maakt )

Antwoord op

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is (5 November 2019)
Reactietijd: 9 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Roelof Bisschop (SGP)


descriptionAccess ( 12131 )

Publicatiedatum
14 November 2019Gerelateerd

Het bericht dat de broncode van het OPS-model nog niet openbaar gemaakt is

Het OPS-model

Het rapport Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport (advies 3456) van de Commissie voor de m.e.r. d.d. 31 maart 2020

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het bericht ‘Reactie PBL op gebruik NEV-cijfers en modellen’

Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

De belastingsubsidies op elektrische auto’s, de modellen die aangepast lijken te zijn (en geen rekening meer houden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de elektriciteit voor elektrische auto’s) en een internationale vergelijking

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl