Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Karabulut, Voordewind, Van Helvert, Van der Staaij en Van Ojik over het bezoek van premier Rutte aan IndonesiëAntwoord op vragen van de leden Ploumen, Karabulut, Voordewind, Van Helvert, Van der Staaij en Van Ojik over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië

Keywords:
Zaaknummer: 2019D40942

Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen (PvdA), Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks) over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië. Deze vragen werden ingezonden op 1 oktober 2019 met kenmerk 2019Z18906.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister-president, op vragen van de leden Ploumen (PvdA), Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van Helvert (CDA), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks) over het bezoek van premier Rutte aan Indonesië

Vraag 1

Welke onderwerpen staan er tijdens het gesprek met Indonesische president Widodo op de agenda? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

Minister-president Rutte sprak met de Indonesische president Joko Widodo over de brede samenwerking op het gebied van politiek, economie en cultuur. Op politiek vlak werd er onder meer gesproken over samenwerking op het gebied van strijd tegen terrorisme, mensenrechten en veiligheid en rechtsorde. Op economisch vlak spraken minister-president Rutte en president Widodo onder andere over circulaire economie, waste management en maritieme samenwerking. Tot slot werd de goede samenwerking op het gebied van cultuur en (beroeps-) onderwijs onderstreept.

Vraag 2

Zal tijdens het gesprek met Joko Widodo ook de situatie in Papua aan de orde worden gesteld? Zo ja, wat zal de inzet zijn?

Vraag 3

Zal de minister-president ingaan op het harde ingrijpen van het Indonesische leger tegen de Papua’s? Zo ja, wat zal hierover de inzet zijn?

Antwoord

Minister-president Rutte en president Widodo hebben gesproken over de situatie in Papua, met inbegrip van de mensenrechtensituatie. De inzet van dit gesprek was te benadrukken dat dialoog en terughoudendheid belangrijk zijn om tot een duurzame oplossing te komen, en dat de proportionaliteit van (politie-) geweld en de mogelijkheid tot transparant onderzoek achteraf van belang zijn.

Vraag 4

Zal de minister-president tijdens zijn gesprek met de president aandringen op en spoedig bezoek van de VNHoge Commissaris voor de Mensenrechten aan Papua, zoals door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Marsudi, aan de minister van Buitenlandse Zaken is toegezegd?

Antwoord

Nederland heeft zowel richting de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten als richting Indonesische autoriteiten aangegeven dat het goed zou zijn als de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Papua spoedig bezoekt. Op 25 september jl. sprak ik met mijn Indonesische collega Retno Marsudi over de situatie in Papua, waarbij ik het belang van een bezoek van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten aan Papua heb benadrukt. Minister Marsudi bevestigde dat de Hoge Commissaris is uitgenodigd.

Beide partijen zijn voornemens een bezoek te realiseren. Het is nu aan de VN Hoge Commissaris en de Indonesische autoriteiten om afspraken te maken over de verdere uitvoering van de uitgesproken intenties.

Vraag 5

Kunt u deze vragen voor aanvang van het bezoek aan Indonesië op 7 oktober 2019 beantwoorden?

Antwoord

Deze vragen zijn zo snel als mogelijk beantwoord.


Gerelateerd

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

Het bezoek van premier Rutte aan Indonesië

Het bericht ‘U-bocht in zaak Poch’

Zijn “ideeën” over Schengen en de herinvoering van grenscontroles

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

Het bericht dat Nederland acht of negen extra F35-straaljagers gaat kopen

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Het bericht dat vermogensbeheerders en grootaandeelhouders zich niet laten leiden door de dividendbelasting voor investeringen in Nederlandse bedrijven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl