Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president RinneAntwoord op vragen van het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

Keywords:
Zaaknummer: 2019D40927

Hierbij bied ik mede namens de minister-president de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne. Deze vragen werden ingezonden op 26 september 2019 met kenmerk 2019Z18765.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister-president op vragen van het lid Leijten (SP) over het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne.

Vraag 1

Deelt u de mening dat uit antwoorden op eerder gestelde Kamervragen duidelijk wordt dat de gestelde deadline aan het Verenigd Koninkrijk door de Franse president Emmanuel Macron en de Finse minister- president Antti Rinne geen standpunt van de Europese Raad was? Kunt u beantwoorden wat u van het ultimatum vond? (1) (2)

Vraag 2
Vindt u het bevorderlijk voor een ordentelijke Brexit als regeringsleiders de eenheid van de EU27 doorbreken en eigenstandig ultimatums gaan stellen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Wanneer bent u geïnformeerd over het te stellen ultimatum door president Macron en minister-president Rinne?

Vraag 4
Erkent u dat het vermijden van antwoorden op vragen juist het ongemak met deze situatie laat zien? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord vragen 1 t/m 4

Het kabinet herkent zich niet in de mediaberichtgeving op 18 september over een ‘ultimatum’ en het vermeende doorbreken van de eenheid van de EU27. Na afloop van het gesprek tussen de Franse minister-president Macron en de Finse minster-president Rinne heeft de Franse regering geen officieel standpunt uitgedragen waarin een deadline aan het Verenigd Koninkrijk werd gesteld. Er is noch door de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50), noch door de Europese Commissie een EU-standpunt over een deadline ingenomen, anders dan die van 31 oktober 2019 zoals vastgelegd in het verlengingsbesluit van de ER Artikel 50 van afgelopen april. Niettemin hebben het kabinet, de andere lidstaten en de Europese Commissie steeds de Britse regering opgeroepen om gezien het korte tijdpad tot de ER Artikel 50 voorzien op 17 of 18 oktober spoedig met concrete en realistische voorstellen te komen voor de Ierse grens die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord.

Vraag 5

Kunt u deze vragen voor 15 oktober beantwoorden?

Antwoord

Ja.

1) De Volkskrant, 18 september 2019 ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/macron-en-finse-premier-stellen-boris-johnson-een- ultimatum- voor-eind-deze-maand-moeten-britse-voorstellen-binnen-zijn~b5120936/ )

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 207


Indiener

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Renske Leijten (SP)


descriptionAccess ( 11588 )

Publicatiedatum
14 Oktober 2019Gerelateerd

Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

Het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

De gevolgen van een harde Brexit voor de Nederlandse werkgelegenheid

Het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’

De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht

Het bericht ‘Brexit-alarm: koop svp inwisselbaar vliegticket’

Een keurpunt voor levend vee voor de Brexit en de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl