Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de mogelijkheden van zzp’ers om deel te nemen aan UWV MarktplaatsAntwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de mogelijkheden van zzp’ers om deel te nemen aan UWV Marktplaats

Keywords:
Zaaknummer: 2019D38788

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over de mogelijkheden van zzp’ers om deel te nemen aan UWV Marktplaats.

de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

W. Koolmees


Vraag 1

Klopt het dat zzp’ers alleen kunnen deelnemen aan UWV Marktplaats als hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) voldoet aan de registratieplicht uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)?

Antwoord vraag 1

Nee, dit klopt niet. Wanneer een zzp’er als natuurlijk persoon deelneemt aan UWV Marktplaats is de Waadi op hem of haar niet van toepassing. Wel is de Waadi van toepassing wanneer een zzp’er zich vanuit een BV (of andere rechtspersoon) inzet bij UWV.

Vraag 2

Wat houdt het precies in als de inschrijving bij de KvK voldoet aan de registratieplicht Waadi?

Antwoord vraag 2

De registratieplicht Waadi houdt in dat iedere onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, zich dient te registreren bij het Handelsregister van de KvK[1] .

Vraag 3

Wat is de reden dat alleen zzp’ers die voldoen aan de registratieplicht Waadi kunnen deelnemen aan UWV Marktplaats?

Antwoord vraag 3

Dit is gebaseerd op een misverstand (zie vraag 1). Dit misverstand is mogelijk voortgekomen uit eerdere informatie op de UWV-website [2]. Ten onrechte zijn de eisen voor leveranciers, waar de Waadi wel op van toepassing is, weergegeven onder de kop zzp’er. De tekst op deze website is aangepast door het UWV.

Vraag 4

Hoe verhoudt deze eis zich tot de tekst op de website van UWV waarin wordt aangegeven dat “UWV Marktplaats is bedoeld voor tijdelijke opdrachten aan zowel grote bedrijven, middelgrote als kleinere ondernemingen en zzp’ers. Door de werkwijze van UWV Marktplaats met gunningscriteria heeft een MKB-organisatie of zzp’er evenveel kans om een opdracht te krijgen als een grote onderneming. Ook detacheringsbedrijven, onderzoeksbureaus en adviesbureaus kunnen zich als leverancier inschrijven en meedingen naar een opdracht van UWV Marktplaats”?

Antwoord vraag 4

Zie antwoord vraag 3.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het wenselijk is dat zzp’ers ook zonder het ter beschikking stellen van arbeidskrachten klussen van UWV Marktplaats kunnen aannemen?

Antwoord vraag 5

Ja, dat is reeds al mogelijk en gebeurt ook. Zie ook antwoord op vraag 3.

Vraag 6

Voldoet UWV Marktplaats met deze voorwaarde aan de Europese aanbestedingsregels, die stellen dat elke aanbieder een eerlijke kans moet hebben om een opdracht te verwerven?

Antwoord vraag 6

Ja. Zzp’ers kunnen deelnemen aan UWV Marktplaats en hebben een eerlijke kans om een opdracht te verwerven. Zie ook antwoord op vraag 3.[1] Voor verdere toelichting zie: Kamerstukken II, 2010-2011, 32 872, nr. 3.

Antwoord op

De mogelijkheden van zzp’ers om deel te nemen aan UWV Marktplaats (9 September 2019)
Reactietijd: 23 dagen

Indiener

Wouter Koolmees (D66)


Gericht

Steven van Weyenberg (D66)


Access ( 11390 )

Publicatiedatum
2 Oktober 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl