Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op de vragen van het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president.Antwoord op de vragen van het lid Leijten over het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president.

Keywords:
Zaaknummer: 2019D38027

Hierbij bied ik u mede namens de Minister-President de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Leijten (SP) over het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president. Deze vragen werden ingezonden op 20 september 2019 met kenmerk 2019Z17617.

De minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister-President , op vragen van het lid Leijten (SP) over het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president.

Vraag 1

Wat vindt u van het Brexit-ultimatum dat de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne op 18 september 2019 hebben gesteld aan de Britse premier? 1)

Antwoord

Het kabinet heeft kennis genomen van mediaberichten over uitspraken van de Finse minister-president Rinne en de Franse president Macron waarin zij hun zorgen zouden hebben geuit over het uitblijven van concrete Britse voorstellen. De afgelopen periode hebben Europese leiders er steeds op gewezen dat er voldoende tijd nodig is om eventuele voorstellen te bestuderen vóór de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50) op 17 of 18 oktober a.s. teneinde tijdig vóór 31 oktober een akkoord te kunnen bereiken. Het kabinet deelt deze zorgen over het krappe tijdpad in aanloop naar de ER Artikel 50. De Europese Unie en Nederland staan open voor oplossingen van de Britse regering voor de Ierse grens die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord. Het is aan het VK om realistische en concrete voorstellen te presenteren om de huidige impasse te doorbreken. Gezien het feit dat de ER Artikel 50 op 17 of 18 oktober bijeenkomt en de onderhandelingstermijn van Artikel 50 VEU op 31 oktober 2019 verloopt, is het van groot belang dat het VK dit tijdig en zo snel mogelijk doet.

Vraag 2
Is deze deadline van 30 september 2019 afgestemd met de Europese Raad van regeringsleiders? Zo nee, namens wie is dit ultimatum dan precies gesteld? Zo ja, wanneer heeft de Europese Raad dit standpunt bepaald?

Antwoord

Er is noch door de ER Artikel 50, noch door de Europese Commissie een EU-standpunt over een deadline ingenomen, anders dan die van 31 oktober zoals vastgelegd in het verlengingsbesluit van de ER Artikel 50 van afgelopen april. Een andere deadline kan niet het gevolg zijn van mogelijke uitspraken van individuele Europese leiders. Tegelijkertijd is het gezien de beperkt beschikbare tijd tot 31 oktober 2019 van groot belang dat het VK tijdig en zo snel mogelijk concrete en realistische voorstellen presenteert die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord.

Vraag 3
Hoe verhoudt dit ultimatum zich tot de Nederlandse inzet dat een no deal-Brexit voorkomen moet worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1. De inzet van het kabinet blijft onverminderd gericht op een ordelijk vertrek van het VK uit de EU met een terugtrekkingsakkoord. Het terugtrekkingsakkoord is de beste – en thans enige – manier om een ordelijk vertrek van het VK uit de EU te realiseren. Ook Nederland dringt er bij het VK op aan om zo snel mogelijk concrete en realistische voorstellen te presenteren die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord.

Vraag 4
Vindt u het, ten aanzien van een ordentelijke Brexit, een strategische zet van deze landen om met dit ultimatum de druk op te voeren op het Verenigd Koninkrijk?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 5

Erkent u dat het lijkt alsof regeringsleiders de eenheid van de EU27 doorbreken door dit ultimatum aan te kondigen in plaats van de Brexitonderhandelaar, de heer Michel Barnier?

Antwoord

De ER Artikel 50 heeft consistent zijn volledige steun uitgesproken voor de heer Barnier en zijn team. De eenheid van de EU27 duurt onverminderd voort. Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 6

Vindt u het gestelde ultimatum van president Macron net zo ‘ inflammatory’ (opruiend) als de wijze waarop hij op de informele Europese Top in Salzburg, 20 september 2018 het Chequers-voorstel van Theresa May naar de prullenbak verwees? 2) 3)

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1 en 5. De EU27 heeft steeds de noodzaak onderstreept van concrete en realistische voorstellen teneinde voor 31 oktober a.s. nog een akkoord te kunnen bereiken. Gezien de beperkt beschikbare tijd tot 31 oktober 2019 is het van groot belang dat het VK tijdig en zo snel mogelijk concrete en realistische voorstellen presenteert die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord.

Vraag 7

Deelt u de mening dat het zonde is – als na jaren inzet en onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om de Brexit ordentelijk te laten verlopen –dit toch eindigt in een no deal-Brexit? Zo ja, wat kunt u doen om dit te voorkomen? Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord

Een no deal Brexit zal nooit de keuze van de EU en Nederland zijn en de inzet van het kabinet blijft dan ook onverminderd gericht op een ordelijk vertrek van het VK uit de EU met een terugtrekkingsakkoord. Het is aan het VK om realistische en concrete voorstellen die verenigbaar zijn met het terugtrekkingsakkoord te presenteren om de huidige impasse te doorbreken. De EU27 zal zulke voorstellen, als ze komen, in serieuze overweging nemen.

Vraag 8

Kunt u deze vragen voor 30 september te beantwoorden?

Antwoord

Ja.

1)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/macron-en-finse-premier-stellen-boris-johnson-een-ultimatum- voor-eind-deze-maand-moeten-britse-voorstellen-binnen-zijn~b5120936/

2)

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/politieke-crisis-dreigt-voor-may-na-mislukte-eu-top-a1626064

3)

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/europese-top-van-17-en-18-oktober-2018?start=5720

Antwoord op

Het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president (20 September 2019)
Reactietijd: 8 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Renske Leijten (SP)


descriptionAccess ( 11319 )

Publicatiedatum
28 September 2019Gerelateerd

Het Brexit-ultimatum van de Franse president en de Finse minister-president

Het Brexit-ultimatum van de Franse president Macron en de Finse minister-president Rinne

De economische consequenties van de Brexit voor Nederland

Het bericht ‘Douane laat controles risicovluchten schieten door hoge werkdruk’

De gevolgen van een harde Brexit voor de Nederlandse werkgelegenheid

Voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door een harde Brexit

Het bericht ‘Brexit-alarm: koop svp inwisselbaar vliegticket’

Een keurpunt voor levend vee voor de Brexit en de extra capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl