Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Dam over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in WillemstadAntwoord op vragen van de leden Van den Berg en Van Dam over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33966

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u , mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Van Dam (CDA) over de gevolgen van de problemen bij het

Sehos-ziekenhuis in Willemstad (2019Z15369).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Van Dam (CDA) over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad (2019Z15369).

Vraag 1

Bent u bekend met de problemen waar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos-ziekenhuis) op Curaçao mee te maken heeft? 1) 2)

Antwoord vraag 1

Ja

Vraag 2 en 9

Hoeveel niet-acute operaties worden er normaal gesproken jaarlijks in het Sehos-ziekenhuis uitgevoerd?

Kunt u aangeven op welke wijze het Sehos-ziekenhuis en de regering van Curaçao de problemen bij het ziekenhuis willen oplossen? Is er een inschatting te geven op welke termijn het ziekenhuis weer volledig kan opereren?

Antwoord vraag 2 en 9

Ik beschik niet over dergelijke informatie. Curaçao is als autonoom land zelf verantwoordelijk voor de (ziekenhuis)zorg. De gevraagde informatie berust bij het land.

Vraag 3

Hoeveel patiënten van Bonaire krijgen er normaal gesproken jaarlijks een niet-acute operatie in het Sehos- ziekenhuis?

Antwoord vraag 3

Slechts een kleine groep patiënten vanuit Bonaire (ook Saba en Sint Eustatius) worden voor niet-acute operaties naar het SEHOS verwezen. Patiënten van Bonaire (Saba en Sint Eustatius) worden voor de meeste niet-acute operaties verwezen naar Aruba, Colombia, Sint Maarten en Guadeloupe. Patiënten van Bonaire worden naar Curaçao (SEHOS) verwezen voor kleine, poliklinische KNO behandelingen, neonatologie, obstetrie (partus 24-36 weken), geavanceerde echografie, radiologie en oncologie.

Vraag 4

Staan er op dit moment patiënten uit Bonaire op de wachtlijst voor een niet-acute operatie in het Sehos- ziekenhuis? Zo ja, hoeveel?

Antwoord vraag 4

Voor één patiënt is de geplande KNO behandeling opgeschort. Op dit moment zijn er ook tekorten aan bepaalde medicatie voor oncologische behandelingen. Dit treft op dit moment geen patiënten vanuit de BES. Het ZVK heeft afgesproken om nieuwe patiënten die met deze medicatie behandeld zouden moeten worden naar Colombia uit te zenden. De indicatie en de communicatie hierover verloopt via de behandelend arts.

Vraag 5

Waar kunnen patiënten van Bonaire nu naar toe voor een niet-acute operatie? Op welke wijze worden zij hierover geïnformeerd?

Antwoord vraag 5

Zie beantwoording vragen 3 en 4.

Vraag 6

Moeten patiënten van Bonaire extra kosten maken voor niet-acute operaties (bijvoorbeeld voor extra reiskosten), nu deze niet meer op Curaçao uitgevoerd worden? Zo ja, worden zij hiervoor op enige wijze gecompenseerd?

Antwoord vraag 6

Reis- en verblijfkosten bij medische uitzendingen worden vergoed vanuit de Regeling aanspraken zorgverzekering BES.

Vraag 7 en 8

Wat is de reden dat het ziekenhuis telkenmale niet uitkomt met het budget? Is daar onderzoek naar gedaan?

In hoeverre hebben de financiële problemen van het Sehos-ziekenhuis te maken met de dubbele kosten die gemaakt moeten worden door het enerzijds in stand moeten blijven van het huidige ziekenhuis (Sehos) en anderzijds het tegelijkertijd onderhouden van een ziekenhuis dat nog niet operationeel is (het Curaçao Medical Center)? 3)

Antwoord vraag 7 en 8

De exacte oorzaken van de financiële problematiek zijn een aangelegenheid van het land Curaçao. Wel heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) structureel aandacht voor de financiële situatie van het Sehos-ziekenhuis en de nieuwbouw van het Curaçao Medical Center met betrekking tot de (mogelijke) effecten voor de landsbegroting.

1) “Kwakkelend Sehos sluit opnieuw ok’s voor niet-acute operaties”,

op: https://koninkrijksrelaties.nu/2019/07/10/kwakkelend-sehos-sluit-opnieuw-oks-voor-niet-acute-operaties/

2) “Ziekenhuis Sehos op Curaçao: voorlopig alleen geld voor spoedoperaties”,

op: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/07/16/ziekenhuis-curacao-voorlopig-alleen-geld-voor-spoedoperaties/

3) “Gouverneur Curaçao weigert te tekenen voor lening voor afbouwen ziekenhuis”, op: https://curacao.nu/gouverneur-curacao-weigert-te-tekenen-voor-lening-voor-afbouwen-ziekenhuis/

Antwoord op

De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad (24 Juli 2019)
Reactietijd: 42 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)

Raymond Knops (CDA)


Gericht

Joba van den Berg (CDA)

Chris van Dam (CDA)


descriptionAccess ( 10802 )

Publicatiedatum
4 September 2019Gerelateerd

De gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

De berichten omtrent de nieuwbouw van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao

Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’

De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis

De financiële problemen van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

Het bericht ‘Ziekenhuis Winterswijk verliest intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht dat ziekenhuispersoneel inschrijft op obligaties van het Bernhoven ziekenhuis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl