Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (derde set vragen)Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (derde set vragen)

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33560

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3752
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het lekken

van de plannen voor Prinsjesdag (ingezonden 30 augustus 2019). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen

2 september 2019).

Vraag 1, 2
Bent u bereid om de gelekte voorstellen over de «overdrachtsbelasting» naar de Kamer te sturen?1
Wilt u het antwoord op deze en op de eerdere vragen over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag vandaag (vrijdag 30 augustus) naar de Kamer sturen?

Antwoord 1, 2
Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatie- voorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het bespro- ken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

ah-tk-20182019-3752 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2019

1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4830251/kabinet-kijkt-starters-vrijgesteld- kunnen-worden-van

Antwoord op

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag. (30 Augustus 2019)
Reactietijd: 3 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 10758 )

Publicatiedatum
2 September 2019Gerelateerd

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag.

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’

De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl