Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (eerste set vragen)Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (eerste set vragen)

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33557

3750
 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het lekken

van de plannen voor Prinsjesdag (ingezonden 22 augustus 2019). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen

2 september 2019).

Vraag 1, 2, 3, 4, 5
Waarom heeft het kabinet een plan voor Prinsjesdag vooraf gelekt naar de krant?1
Herinnert u zich nog uw uitspraak dat de voorstellen tot Prinsjesdag geheim moeten blijven uit respect voor de Koning?
Deelt u de mening dat wél informeren van de krant, maar níet informeren van de Kamer getuigt van gebrek aan respect voor de Tweede Kamer?
Waarom toont u zo weinig respect voor de Koning en voor de Kamer?
Bent u bereid dit plan voor Prinsjesdag, dat blijkbaar naar de krant kan worden gestuurd, ook naar de Kamer te sturen?

Antwoord 1, 2, 3, 4, 5
Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatie- voorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het bespro- ken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/176141549/coalitie-broedt-op-miljardeninjectie-voor-economie

Antwoord op

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (23 Augustus 2019)
Reactietijd: 10 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 10757 )

Publicatiedatum
2 September 2019Gerelateerd

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag.

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Het bericht ‘Angst voor lekken giftige stoffen uit 30 miljoen kilo munitie in Oosterschelde: ‘Er moet echt wat gebeuren’’

Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’

De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl