Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoektAntwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33078

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ploumen over het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt. Deze vragen werden ingezonden op 12 juli 2019 met kenmerk 2019Z15125.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ploumen (PvdA) over het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Rutte brengt volgende week voor de tweede keer bezoek aan Trump’ [1].

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Welke onderwerpen staan er tijdens het gesprek tussen premier Rutte en president Trump op de agenda? Kunt u een toelichting geven?

Vraag 4
Zal de minister-president ook aandacht vragen voor de relatie met het Koninkrijk Saoedi-Arabië? Zal de minister-president spreken over mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië, de arrestaties van vrouwenrechtenactivisten en de moord op Khashoggi? En zal de minister-president aandacht vragen voor de rol die Saoedi-Arabië speelt in het conflict met Jemen en de gevolgen van wapenhandel van VS met Saoedi-Arabië in relatie tot het conflict met Jemen?


Vraag 6

Zal tijdens het gesprek worden ingegaan op het Amerikaanse verzoek aan Nederland om een fregat te sturen naar de Straat van Hormuz? Zo ja, zal de minister-president de Nederlandse steun toezeggen?

Vraag 7
Zal tijdens het gesprek ook worden ingegaan op het Amerikaanse verzoek voor hulp in Syrië om te voorkomen dat terreurgroep IS daar weer terugkeer. Zo ja, wat zal de inzet van de minister-president zijn?

Vraag 8
Zal tijdens het gesprek worden gesproken over het klimaatakkoord van Parijs? Gaat de minister-president aandringen op het opnieuw toetreden van de Verenigde Staten tot het klimaatakkoord? Kunt u een toelichting geven?

Vraag 9
Zal de minister-president tijdens het gesprek aandacht vragen voor de relatie met Iran? Zal de minister-president ervoor pleiten dat de Verenigde Staten opnieuw toetreedt tot het Joint Plan of Action? Kunt u toelichten waarom wel of waarom niet?

Vraag 10
Zal tijdens het gesprek gesproken worden over de wijze waarop de Amerikaanse autoriteiten kinderen vasthoudt aan de grens met Mexico? Zal de minister-president president Trump zijden op de Verdrag voor de rechten van het Kind? Kunt u toelichten waarom wel of waarom niet?

Vraag 11
Zal de minister-president tijdens het gesprek aandacht vragen voor de gevolgen van Trumps Global Gag Rule [2], onder andere de toename van het aantal (onveilige) abortussen met 40 procent in sub-Sahara Afrika? Kunt u toelichten waarom wel of waarom niet?

Vraag 12
Is de premier voornemens tijdens het gesprek in te gaan op de strenge anti-abortuswetgeving den de inperking van vrouwenrechten in verschillende staten? Zo ja, kunt u een toelichting geven? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

Antwoord op vragen 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12

Het gesprek van de minister-president met President Trump is onder andere gegaan over de intensieve bilaterale economische handels- en investeringsrelatie. In het bijzonder ging het gesprek over de opvolging van de afspraken die de minister-president en president Trump tijdens hun ontmoeting in het Witte Huis vorig jaar maakten. Dat betrof met name het vergroten van wederzijdse investeringen en handel en het aantal banen dat hierdoor wordt ondersteund. In dit verband bespraken de minister-president en president Trump de succesvol verlopen Global Entrepreneurship Summit in Den Haag op 4 en 5 juni jl, die Nederland en de VS gezamenlijk organiseerden. Ook had in dat kader de economische missie naar Boston plaats die door de minister-president na zijn bezoek aan Witte huis werd geleid. Aan deze namen 87 bedrijven deel actief op het gebied van Life Sciences and Health, A.I. en robotica en climate resilience.

Met president Trump is tevens gesproken over de samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten op gebied van vrede en veiligheid. Eveneens kwamen buitenlandpolitieke onderwerpen en geopolitieke ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden aan bod. In dat verband kwam ook Iran ter sprake. Zoals ook aangegeven in de beantwoording van de Kamervragen van het lid Karabulut (kenmerk 2019Z15125) maakt het kabinet zich zorgen over spanningen in de Golf en rond het nucleaire akkoord. Nederland roept met regelmaat alle betrokken partijen, zowel bij bilaterale als multilaterale gelegenheden, op tot de-escalatie.

Omwille van het vertrouwelijke karakter van deze gesprekken kan niet specifiek worden ingegaan op alle onderwerpen die besproken zijn.

Vraag 3
Heeft minister President ook op de G20 in Osaka met president Trump gesproken?

Antwoord

Ja.

Vraag 5
Heeft de minister-president tijdens de G20 met de kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië gesproken? Zo ja, kunt u toelichten of over eerder genoemde kwesties is gesproken? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord

Er heeft geen bilateraal gesprek plaatsgevonden tussen de minister-president en de kroonprins van Saoedi-Arabië.

Vraag 13
Kunt u deze vragen beantwoorden voor vertrek van de minister-president naar de Verenigde Staten?

Antwoord

Het is helaas niet gelukt om de vragen binnen de door u gestelde termijn te beantwoorden.


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)


Access ( 10633 )

Publicatiedatum
23 Augustus 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl