Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Ouwehand, Voordewind en Bouali over het bericht ‘de zwarte kant van het voetbal’Antwoord op vragen van de leden Stoffer, Ouwehand, Voordewind en Bouali over het bericht ‘de zwarte kant van het voetbal’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32917

Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Stoffer (SGP), Ouwehand (PvdD), Voordewind (CU) en Bouali (D66) over het bericht ‘de zwarte kant van het voetbal’. Deze vragen werden ingezonden op 28 juni 2019 met kenmerk 2019Z13734.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Sigrid A.M. Kaag

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Stoffer (SGP), Ouwehand (PvdD), Voordewind (CU) en Bouali (D66) over het bericht ‘de zwarte kant van het voetbal’

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het feit dat bij de bouw van faciliteiten voor het wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar naar schatting 1.400 arbeidsmigranten zijn omgekomen en dat, als de trend zich doorzet, bij aanvang van het WK meer dan 4.000 mensen bij de bouw zullen zijn omgekomen?

Antwoord

Hoewel onduidelijkheid bestaat over het exacte aantal omgekomen arbeidsmigranten – het artikel maakt hier tevens melding van – is het verlies van elk mensenleven vanwege gevaarlijke arbeidsomstandigheden, er één te veel. Het kabinet is van mening dat verdere ongevallen onder arbeidsmigranten in de bouw in Qatar ten allen tijde voorkomen dienen te worden. Dit standpunt draagt het kabinet consequent uit richting de autoriteiten van Qatar, zowel bilateraal als in multilaterale fora.

Nederland ziet ook dat er de afgelopen jaren een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd ten aanzien van de positie van arbeiders, en specifiek arbeidsmigranten, in Qatar. Sinds 2017 werkt Qatar met de International Labour Organization (ILO) aan een samenwerking van 3 jaar om hervormingen door te voeren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in het land. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe wet aangenomen in 2018 die bepaalt dat specifieke groepen arbeidsmigranten zonder toestemming van hun lokale sponsor, Qatar tijdelijk of definitief kunnen verlaten tijdens de duur van hun arbeidscontract. Het kabinet ziet dat Qatar de dialoog aangaat over de situatie van arbeiders en arbeidsmigranten en de samenwerking opzoekt met de internationale gemeenschap voor het implementeren van de hervormingen. Het kabinet moedigt deze ontwikkelingen aan zodat verder verlies van mensenlevens bespaard kan blijven.

Vraag 3

Welke concrete acties onderneemt u (bilateraal, Europees en internationaal) om het misbruik en de uitbuiting van arbeidsmigranten voor het wereldkampioenschap met de Qatarese regering te bespreken?

Antwoord

Nederland heeft zich in bilaterale gesprekken en multilaterale fora met grote regelmaat uitgelaten over zijn zorgen omtrent de positie van arbeiders en arbeidsmigranten in Qatar, en zal dit blijven doen. Zo heeft Nederland tijdens de Universal Periodic Review van Qatar in de VN Mensenrechtenraad (15 mei jl.) een aanbeveling gedaan ter verdere verbetering van de positie van arbeidsmigranten. Ook stonden mensenrechten, specifiek de positie van arbeidsmigranten, op de agenda tijdens de bilaterale politieke consultaties van april jl. tussen Nederland en Qatar. Minister Blok besprak dit onderwerp ook tijdens zijn ontmoeting met zijn evenknie Minister Al Thani van Qatar in juli 2018 in Den Haag. Nederland ondersteunt de Qatarese samenwerking met de ILO, specifiek op het verbeteren van de Qatarese arbeidsinspectie. Tijdens de bijeenkomst van de ILO Bestuursraad in oktober 2018 werd het eerste voortgangsrapport van Qatar besproken[1]. De stappen die Qatar had ondernomen werden erkend en het belang van verdere implementatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de ILO en Qatar onderschreven.

Vraag 4

Deelt u de analyse dat, hoewel er de afgelopen jaren grote druk is uitgeoefend op de Qatarese regering om een einde te maken aan deze vorm van moderne slavernij de omstandigheden van arbeidsmigranten in de praktijk nauwelijks zijn verbeterd?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5

In hoeverre bent u van mening dat het geloofwaardig is om een officiële Nederlandse vertegenwoordiging naar het WK in Qatar te sturen, overwegende dat de Nederlandse regering zich wereldwijd inzet voor de bestrijding van de moderne slavernij?

Antwoord

Het past niet in het Nederlandse beleid om sportevenementen te boycotten vanwege politieke situaties. Nederland zet in om elke bilaterale en multilaterale gelegenheid te gebruiken om zijn zorgen omtrent de positie van arbeidsmigranten kenbaar te maken. Het WK in 2022 biedt hier onder andere de gelegenheid voor. Via deze weg blijft de dialoog met Qatar open en wordt per saldo meer bereikt.[1] https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB334/ins/WCMS_647832/lang--en/index.htm

Antwoord op

Het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’ (28 Juni 2019)
Reactietijd: 54 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Esther Ouwehand (PvdD)

Chris Stoffer (SGP)

Joël Voordewind (CU)

Achraf Bouali (D66)


descriptionAccess ( 10582 )

Publicatiedatum
21 Augustus 2019Gerelateerd

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

Het bestaan van een geheime zwarte lijst van vermeende fraudeurs die veel mensen gedupeerd heeft

het artikel dat Nederland nog altijd dwars ligt bij EU-aanpak belastingontwijking

Geweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet

Het bericht ‘De zwarte kant van het voetbal’

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Het bericht dat er een zwarte lijst komt voor frauduleuze aanbieders van bedevaarten naar Mekka

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl