Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sjoerdsma over het bericht ‘Commando’s: ’de Baas’ heeft veel dodelijke aanslagen voorkomen’Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Sjoerdsma over het bericht ‘Commando’s: ’de Baas’ heeft veel dodelijke aanslagen voorkomen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32685

2019Z15264

1

Bent u bekend met het bericht ‘Commando’s ‘de Baas’ heeft veel dodelijke aanslagen voorkomen’?

Ja.

2

Klopt het dat ‘de Baas’, ook wel bekend als ‘Windhond32’, werkzaam was voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)?

3

Klopt het dat Windhond32 de locaties en tijdstippen van honderden IEDs (geïmproviseerde explosieven), raketaanslagen en hinderlagen wist te melden waardoor vele (Nederlandse) slachtoffers voorkomen zijn?

4

Klopt het dat Windhond32 informatie had bemachtigd die een positieve invloed had op de veiligheid in Europa?

5

Klopt het dat Windhond32 zeven jaar lang grote risico’s heeft gelopen en zich in veel extreem gevaarlijke netwerken heeft begeven om de veiligheid van Nederlandse militairen te vergroten?

6

Klopt het dat zijn familie heeft moeten onderduiken als gevolg van zijn werkzaamheden voor de MIVD?

7

Klopt het dat hij momenteel gediagnosticeerd is met post-traumatische stress stoornis (PTSS)? Klopt het dat Defensie hem niet wil bijstaan met de (financiering van de) behandeling? Zo nee, waarom niet?

9

Klopt het dat de MIVD Windhond32 heeft gewezen op een krantenartikel waarin staat dat Nederland Afghanen die voor de Afghaanse veiligheidsdienst hebben gewerkt mogen uitzetten? Was dit bedoeld om Windhond32 onder druk te zetten gezien zijn verleden? Zo nee, waarom niet?

10

Klopt het dat Windhond32 schulden heeft gemaakt tijdens zijn dienstverband bij de MIVD en de afronding van dat verband? Klopt het dat er een verschil van mening bestaat tussen Windhond32 en de MIVD over de afronding van (de financiering van) operationele contacten en activiteiten? Klopt het dat Windhond32 als gevolg daarvan additionele schulden heeft gemaakt? Zo nee, waarom niet?

12

Bent u bereid Windhond32 en zijn familie te ontvangen voor een persoonlijk gesprek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2 t/m 7 en vraag 9 en 10

De MIVD verricht onderzoeken in het belang van de nationale veiligheid. In dat kader verzamelt de MIVD onder meer inlichtingen over mogelijke dreigingen tegen uitgezonden eenheden in het buitenland. Deze inlichtingen verkrijgt de MIVD uit verschillende soorten bronnen, waaronder menselijke bronnen. Over de activiteiten van de MIVD en de eventuele inzet van menselijke bronnen kan ik in het openbaar geen mededelingen doen.

In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat bij de MIVD zorgvuldigheid centraal staat als het gaat om het zoeken, het rekruteren, het onderhouden en het uiteindelijk afbouwen van een relatie met een bron. Die zorgvuldigheid is nodig omdat deze informanten en agenten niet zelden een groot persoonlijk risico lopen door het delen van informatie die we nodig hebben om onze militairen veilig te houden.

Ik verwijs u ook naar de beantwoording van vragen van het lid Karabulut over dit onderwerp (vergaderjaar 2018-2019 nr. 1153).

8

Hebt u een brandbrief van leden van het Korps Commando Troepen ontvangen over Windhond32? Klopt het dat deze brief de enorme bijdrage van Windhond32 bevestigt? Wat was uw antwoord op deze brief?

11

Bent u het eens met leden van het Korps Commando Troepen die schrijven dat de inzet van Windhond32 voor Nederland openlijke erkenning en waardering verdient? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8 en 11

Op 10 december 2018 heb ik een ongedateerde brief ontvangen. Deze brief is niet ondertekend zodat een gericht antwoord niet mogelijk is.


Indiener

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Gericht

Salima Belhaj (D66)

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


descriptionAccess ( 10522 )

Publicatiedatum
16 Augustus 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Commando’s: ’de Baas’ heeft veel dodelijke aanslagen voorkomen’

Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

De snel oprukkende dodelijke bacterie Meningokokken W

Het bericht ‘Dodelijke bacterie rukt op in Nederland’

Het bericht dat de EU meebetaalt aan dodelijke grensbewaking in Turkije

Leren van geweld

Een farmaceut die honderd medicijnen verloot onder baby’s met een dodelijke spierziekte

De tweede tranche van de Turkijedeal

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl