Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32647

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’?1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Zijn uw ambassade in Islamabad en uw Ministerie op de hoogte van de laatste stand van zaken rond Gulalai Ismail en de berichten van intimidatie tegen haar familie door Pakistaanse veiligheidsdiensten? Zo ja, kunt u deze berichten bevestigen en de situatie beschrijven? Klopt het dat zij moet onderduiken om arrestatie te voorkomen?

Antwoord

Vooralsnog is niet met zekerheid vast te stellen of Gulalai Ismail is gearresteerd of ondergedoken zit. Berichten over haar situatie spreken elkaar tegen. Wel is bekend dat de Pakistaanse politie recent meerdere malen huiszoeking heeft gedaan in het ouderlijk huis van Gulalai Ismail.

Vraag 3
Klopt het dat deze casus past in een breder beeld van aanvallen op mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten in Pakistan?

Antwoord

Ja, deze casus past in een breder beeld van activiteiten gericht tegen mensenrechtenverdedigers en illustreert de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Pakistan.
Het kabinet heeft veel bewondering voor de moed van Gulalai Ismail die een sterk pleitbezorgster is voor vrouwenrechten in Pakistan.

Vraag 4

Bent u het eens dat mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden extra bescherming verdienen, en dat internationale aandacht voor hun zaak kan helpen hun veiligheid te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Voor het kabinet staat de veiligheid van mensenrechtenverdedigers voorop. Het is echter afhankelijk van het land, van de context en van de individuele casus, of internationale aandacht de veiligheid van de betrokken mensenrechtenverdediger vergroot of verder in het geding brengt. Stille diplomatie is in bepaalde gevallen effectiever, aangezien publieke aandacht een negatieve impact kan hebben op de veiligheid van mensenrechtenverdedigers.

Vraag 5
Bent u bereid uw zorgen over specifiek de situatie van Gulalai Ismail en de mensenrechtensituatie in het algemeen over te brengen aan de Pakistaanse autoriteiten? Zo nee, waarom niet? Bent u tevens bereid hen te verzoeken aanklachten tegen haar te laten vallen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid uw zorgen over specifiek de situatie van Gulalai Ismail en de mensenrechtenrechtensituatie in Pakistan in het algemeen in multilaterale fora aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5 en 6

In de dialoog met Pakistan wordt waar mogelijk, zowel bilateraal als in EU- en VN- verband, gesproken over de mensenrechtensituatie in het land. Laatstelijk was dit in gesprek tussen de EU en de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, in verband met de ondertekening van het EU-Pakistan Strategic Engagement Plan op 25 juni a.s. In dat gesprek werden onder meer door Nederland de zorgen over de situatie van Gulalai Ismail, de onderdrukking van de Pashtun Tahafuzz Movement (PTM), gearresteerde leden van het parlement en de situatie van mensenrechtenverdedigers aangekaart.

Vraag 7
Ziet u de mogelijkheid om te onderzoeken of er voor Gulalai Ismail een veilige plek via Shelter Cities kan worden geboden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zoals in het antwoord op vraag twee aangegeven, is de situatie van Gulalai Ismail niet duidelijk op dit moment, waardoor er geen gelegenheid is om met haar in contact te komen. Shelter City staat open voor mensenrechtenverdedigers die tijdelijk een veilige haven zoeken, en Gulalai Ismail zou daarvoor in principe in aanmerking kunnen komen als zij dat wenst.

1. https://www.groene.nl/artikel/islamisten-en-overheid-jagen-op-pakistaanse-feministe

Antwoord op

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’ (9 Juli 2019)
Reactietijd: 37 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


descriptionAccess ( 10507 )

Publicatiedatum
15 Augustus 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

De uitsluiting van maatschappelijke organisaties door de Pakistaanse overheid

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen.

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Het bericht dat mensenrechtenactivist Gulalai Ismail werd gearresteerd door de Pakistaanse FIA (Federal Investigation Authority) toen ze het land herintrad vanuit het Verenigd Koninkrijk

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl