Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over “strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen”Antwoord op vragen van het lid Ploumen over “strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen”

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32637

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ploumen (PvdA) over “strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen”

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Constant bang voor de Taliban?”

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de zorgen dat strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan steeds verder in het nauw komen? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

Ja. De positie van vrouwen in Afghanistan is sinds de val van het Talibanregime in algemene zin verbeterd. Desondanks vormen vrouwen die strijden voor vrouwenrechten, vaak het doelwit van extremistische ideologieën die burgerrechten van en vrijheden voor vrouwen willen inperken.

Vraag 3
Heeft de Minister-President tijdens het recente bezoek aan president Trump gesproken over de vredesonderhandelingen in Afghanistan? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

Tijdens het bezoek van de minister-president aan president Trump zijn de vredesonderhandelingen in Afghanistan niet besproken.

Vraag 4

Bent u bereid om de zorgen over het naleven van vrouwenrechten na terugtrekking van de troepen van de Verenigde Staten en NAVO uit Afghanistan onder de aandacht te brengen van uw Amerikaanse ambtsgenoot? Kunt u een toelichting geven?

Antwoord

Ja. Het kabinet benadrukt in contacten met alle internationale partners, waaronder de Verenigde Staten, dat het Afghaanse vredesproces moet leiden tot een uitkomst waarbij de mensenrechten van alle burgers, inclusief vrouwen en minderheden, worden beschermd. De Amerikaanse Special Representative for Afghanistan Reconciliation Zalmay Khalilzad benadrukt expliciet de noodzaak van betrokkenheid van onder meer vrouwen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk midden in een inclusieve intra-Afghaanse dialoog.

Vraag 5

Op welke wijze draagt u bij aan de verbetering van vrouwenrechten in Afghanistan? Welke mogelijkheden ziet u om dit aan te scherpen?

Antwoord

Gendergelijkheid is een dwarsdoorsnijdend thema in de door Nederland gefinancierde programma’s in Afghanistan, om zo breed mogelijk bij te dragen aan de verbetering van vrouwenrechten in Afghanistan. Nederland steunt bijvoorbeeld de implementatie van het Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid van Afghanistan door capaciteitsversterking van maatschappelijke organisaties en lokale besluitvormers. Met een ander programma levert Nederland een bijdrage aan het verbeteren van de toegang van vrouwen tot de rechtspraak. Ook wordt expliciet aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de Afghaanse veiligheidssector via multilaterale fondsen zoals het Afghan National Army Trust Fund (ANA TF) en het Law and Order Trust Fund Afghanistan (LOTFA), waar Nederland meerjarige bijdragen aan levert. Ook op andere manieren brengt Nederland het belang van gendergelijkheid en de verbetering van vrouwenrechten in Afghanistan regelmatig onder de aandacht. Zo faciliteert de Nederlandse ambassade in Kaboel bijeenkomsten voor vrouwenrechtenverdedigers en wordt voortdurend het belang van een inclusief vredesproces benadrukt. De ambassade onderzoekt actief de mogelijkheden om binnen bestaande budgettaire kaders nieuwe programma’s te identificeren die bijdragen aan de verbetering van vrouwenrechten in Afghanistan.


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 10504 )

Publicatiedatum
15 Augustus 2019Gerelateerd

Nederlandse militairen in Afghanistan

Strijdsters voor vrouwenrechten in Afghanistan die steeds verder in het nauw komen

Het landgebonden asielbeleid

Jarenlange misleiding over de oorlog in Afghanistan

Het bericht 'Berispte ambtenaar blijft actief in vrouwenrechten'

De behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl