Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Ploumen, Karabulut, Sjoerdsma, Van Ojik en Van der Staaij over het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse kinderbeschermingAntwoord op vragen van de leden Van Helvert, Ploumen, Karabulut, Sjoerdsma, Van Ojik en Van der Staaij over het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse kinderbescherming

Keywords:
Zaaknummer: 2019D31487

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Karabulut (SP), Sjoerdsma (D66), Van Ojik (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) over het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse kinderbescherming

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de brief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland inzake de situatie van het Nederlandse kind Duncan bij de Spaanse kinderbescherming?


Antwoord

Ja.

Vraag 2
Is het in het belang van het kind, dat het syndroom van Down heeft, dat hij zo snel mogelijk met zijn moeder wordt herenigd?

Antwoord

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de expertise noch de bevoegdheid te oordelen over een dergelijke vraag. Het is aan de bevoegde en gespecialiseerde instantie in Spanje om volledig in het belang van het betreffende kind te handelen en zich te buigen over de vraag of het in het belang van het kind is om zo spoedig mogelijk met zijn moeder herenigd te worden. Die verantwoordelijkheid is de betreffende instantie bekend, en deze handelt daarnaar.

Vraag 3
Is het een normale gang van zaken dat een Nederlands kind, zonder andere nationaliteiten, van Nederlandse ouders, zonder andere nationaliteiten, op dit moment onder de verplichte zorg valt van de Spaanse kinderbescherming?

Antwoord

Ja, wereldwijd geldt dat die verantwoordelijkheid toevalt aan de autoriteiten waar betrokkenen woonachtig zijn. De Spaanse kinderbescherming heeft in dergelijke gevallen dus de verantwoordelijkheid om de rechten van alle kinderen die woonachtig zijn in Spanje, ongeacht hun nationaliteit, te waarborgen.

Vraag 4
Is er contact met de Nederlandse kinderbescherming over deze zaak?

Antwoord

Voor zover mij bekend, is er over deze zaak recent geen contact geweest met de Nederlandse kinderbescherming.

Vraag 5
Bent u op de hoogte van de redenen van de Spaanse kinderbescherming om het kind nog niet te laten herenigen met de moeder? Zo ja, wat zijn die redenen?

Antwoord

Net als in Nederland grijpt de kinderbescherming in Spanje in als de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd en verplichte hulp en onderzoek nodig lijkt. Omwille van persoonsgegevensbescherming kan ik uw Kamer geen details geven over de individuele casus.

Vraag 6
Welke acties heeft u tot nu toe ondernomen?

Antwoord

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de moeder en de Spaanse kinderbescherming en heeft bemiddeld bij het leggen van contact.

Vraag 7
Welke acties bent u van plan te gaan ondernemen?

Antwoord

De situatie van het betreffende kind ligt thans in handen van de bevoegde en gespecialiseerde Spaanse instantie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie en ontwikkelingen volgen en informeert daarover betrokken partijen.

Vraag 8
Zijn er aanwijzingen dat de rechten van het kind worden geschonden op enigerlei wijze?

Antwoord

Thans is het betreffende kind in goede handen en zorg. Zie mijn antwoord op vraag 2 en 7.

Vraag 9
Kunt u deze vragen zo snel mogelijk en één voor één beantwoorden of de Kamer hierover (indien nodig vertrouwelijk) anderszins informeren?

Antwoord

Ja.


Gerelateerd

Het Nederlandse kind Duncan en de Spaanse Kinderbescherming

Het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-aanhangers

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

De 17-jarige Charly T. die al meer dan 4 maanden in voorarrest in Spanje zit

Een dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regering

Het functioneren van het gezagsregister

Het bericht ‘Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor mijn kind'

Het artikel 'Beroepsgroep gynaecologen: IVF-draagmoederschap ook mogelijk voor homostellen'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl