Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de halal slacht van eenden, duiven, konijnen en hertenAntwoord op vragen van het lid Ouwehand over de halal slacht van eenden, duiven, konijnen en herten

Keywords:
Zaaknummer: 2019D29710

1

Klopt het dat slachterij Vugts in Steenbergen niet alleen lammeren halal slacht, maar ook eenden, duiven, konijnen en herten? Zo ja, worden deze dieren onbedwelmd geslacht?

Antwoord

Bij slachterij Vugts in Steenbergen mogen naast schapen en lammeren onder andere ook eenden, pluimvee, konijnen en gekweekt wild geslacht worden.

Uit de gegevens van de NVWA blijkt dat er uitsluitend schapen en lammeren onbedwelmd geslacht zijn. Alle overige dieren zijn geslacht na reguliere bedwelming.

2

Indien eenden, duiven, konijnen en herten bij deze slachterij onbedwelmd worden geslacht, waarom zijn deze diersoorten dan niet opgenomen in het door u gegeven overzicht van dieren die in 2018 onbedwelmd zijn geslacht? [1]

Antwoord

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 1 heb aangegeven, zijn uitsluitend schapen en lammeren onbedwelmd geslacht.[1] Antwoorden op vragen bij de Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIII) 2018, voor wat betreft het LNV-deel. (Kamerstuk 35200, 13, nr. 4)

Antwoord op

De halal slacht van eenden, duiven, konijnen en herten (18 Juni 2019)
Reactietijd: 16 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Esther Ouwehand (PvdD)


descriptionAccess ( 10050 )

Publicatiedatum
4 Juli 2019Gerelateerd

Het lijden van konijnen in de Nederlandse konijnenhouderij

De halal slacht van eenden, duiven, konijnen en herten

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

De aantallen dieren die onbedwelmd worden geslacht

Het bericht dat politieagenten worden verdacht van zeer zware mishandeling van een hond.

Het in gevaar brengen van de gezondheid van dier en mens voor een truc om stikstofruimte te verkrijgen

Het stilleggen van de eendenhouderij

De gevoeligheid van de eendenhouderij voor vogelpest

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl