Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over gelekte documenten aangaande smerige politiek in BraziliëAntwoord op vragen van het lid Karabulut over gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië

Keywords:
Zaaknummer: 2019D29154

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over gelekte documenten aangaande “smerige politiek in Brazilië”.

Vraag 1

Bent u bekend met de berichtgeving over gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië? 1)

Antwoord

Ja, ik ben bekend met de berichtgeving waaraan u refereert.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de inhoud van deze berichten? Deelt u de analyse dat voormalig president Lula, die momenteel een jarenlange gevangenisstraf uitzit, doelbewust is tegengewerkt om deel te nemen aan de verkiezingen in 2018, die hij, althans volgens opiniepeilingen, waarschijnlijk zou hebben gewonnen? Zo nee, waarom niet, en wat is dan uw lezing van de berichtgeving?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gegeven dat aanklagers toegaven dat het bewijsmateriaal tegen Lula, op basis waarvan hij veroordeeld is, mager is?

Vraag 4

Wat zeggen de gelekte documenten naar uw oordeel over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Brazilië en de veroordeling van oud-president Lula vorig jaar?

Antwoorden 2 - 4

Naar aanleiding van de onthullingen door het online-tijdschrift The Intercept Brazil vond op 19 juni een hoorzitting plaats in het Braziliaanse parlement, waar gesproken is over de vermeende uitlatingen van de huidige minister van Justitie, dhr. Sergio Moro, die destijds als rechter betrokken was bij de veroordeling van oud-president Lula da Silva.

Ook vond op 25 juni een zitting plaats van het Braziliaanse Hooggerechtshof, waarin de advocaten van oud-president Lula, die thans in de gevangenis zit, diens voorlopige invrijheidstelling vorderden op grond van de stelling dat de uitspraken van dhr. Moro zouden aantonen dat er sprake is geweest van een politiek proces tegen de oud-president. Het Hooggerechtshof heeft deze vordering vooralsnog afgewezen en zet de behandeling van de zaak voort na afloop van het zomerreces. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld.

Het is aan het Braziliaanse rechtssysteem om tot een juridisch oordeel te komen over de al dan niet vermeende uitlatingen van dhr. Sergio Moro.

1) Braziliaanse anticorruptieheld Moro zou zelf ook spelletjes hebben gespeeld, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/braziliaanse-anticorruptieheld-moro-zou-zelf-ook-spelletjes- hebben-gespeeld~b1baff8a/, 11 juni 2019 & Lula en het gevallen masker, https://www.groene.nl/artikel/lula- en-het-gevallen-masker, 13 juni 2019 & Bewijzen dat proces tegen Lula is opgezet om te verhinderen dat hij deelneemt aan presidentsverkiezingen, https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/06/11/proces-tegen-lula-opgezet-om-hem-te-verhinderen-deel-te-nemen-aan-de-braziliaanse-presidentsverkiezingen-the-intercept- onthult-de-bewijzen/, 11 juni 2019.

Antwoord op

Gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië (18 Juni 2019)
Reactietijd: 15 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 10021 )

Publicatiedatum
3 Juli 2019Gerelateerd

Gelekte documenten aangaande smerige politiek in Brazilië

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het bericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft''

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het gelekte water uit kernreactor Doel 1 dat radioactief kan zijn

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W

Het bericht dat het aantal huurwoningen in handen van particulieren de afgelopen tien jaar met ruim 40% is gestegen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl