Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Meenen en Sneller over het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’Antwoord op vragen van de leden Van Meenen en Sneller over het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D26861

2019Z10367

Antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Van Meenen en Sneller (beiden D66) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’ (ingezonden 23 mei 2019).

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’? 1)

Antwoord 1

Ja.

2

Klopt het dat de NPO sinds maart 2019 de mogelijkheid om video’s te downloaden blokkeert? Zo ja, kunt u toelichten sinds wanneer hiervoor is gekozen en waarom?

Antwoord 2

De NPO is met de introductie van NPO Start in 2017 overgegaan naar een nieuw technisch platform waarin de programma’s voorzien zijn van digital rights management (hierna: DRM). Deze technologie beschermt auteursrechtelijk beschermd materiaal tegen zonder toestemming kopiëren, herpubliceren en exploiteren, zoals gedaan werd door een aantal commerciële websites. De NPO heeft uitgelegd dat er drie hoofdredenen zijn voor het invoeren van DRM: (1) buitenlandse producenten vragen om bescherming, (2) het ontstaan van vaak onvolledige ‘klonen’ van NPO Start zorgt voor verwarring bij het publiek over de status van een kloon en (3) de NPO kan niet correct rapporteren over zijn online bereik en het effect van zijn publieke taak. De feitelijke verandering die per maart is doorgevoerd is het uitzetten en afbreken van het oude technisch platform zonder DRM.

3

Deelt u de mening dat programma’s gemaakt met publiek geld vrij beschikbaar zouden moeten zijn? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord 3

Nee. Dit kan ook niet van de publieke omroep verlangd worden omdat de omroepen vaak zelf niet de rechten hebben om programma’s als downloads aan te bieden. Als er toch wordt gedownload dan ontstaat een illegale activiteit. Er kan niet van een publieke instelling als de NPO worden verwacht dat hij afspraken en rechten van producenten, omroepen en makers negeert. Non-commerciële onderwijsinstellingen kunnen in nader afgebakende gevallen wel kopieën maken van beschermd materiaal, tegen een billijke vergoeding. Zie ook het antwoord op de vragen 4 en 5.

4

Bent u ermee bekend dat er in de onderwijssector gebruik wordt gemaakt van de download-functie voor streams van de publieke omroep om deze te verwerken in lesprogramma’s?

5

Deelt u de mening dat fragmenten van programma’s van de publieke omroep een toegevoegde waarde kunnen hebben in de les en dat leraren gebruik zouden moeten kunnen maken van dit materiaal? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden 4 en 5

Hergebruik van programmamateriaal wordt door de omroepen al gefaciliteerd via het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De omroepen maken het op die manier mogelijk dat docenten en uitgevers toegang krijgen tot hun audiovisueel materiaal.

6

Bent u op de hoogte dat de publieke omroepen in Europese buurlanden, zoals Duitsland en België, wel de gelegenheid geven aan inwoners om deze programma’s te downloaden? Waarom is ervoor gekozen om niet dezelfde regels als Europese buurlanden te hanteren in betrekking tot dit vraagstuk?

Antwoord 6

Zie de hiervoor gegeven antwoorden. Overigens wordt in beide genoemde landen door de publieke omroepen geen rechtstreekse download-optie aangeboden.

1) https://www.nu.nl/internet/5796627/npo-blokkeert-mogelijkheid-om-programmastreams-te- downloaden.html


Indiener

Arie Slob (CU)


Gericht

Paul van Meenen (D66)

Joost Sneller (D66)


Access ( 9793 )

Publicatiedatum
21 Juni 2019Gerelateerd

Het bericht ‘NPO blokkeert mogelijkheid om programmastreams te downloaden’

De uit de klauwen lopende bedragen die de publieke omroep jaarlijks aan consultants betaalt

Het bericht dat de NPO overweegt om uit NLZIET te stappen

Het bericht dat een NPO-topman bestuurder was van een brievenbusfirma en het bericht over de declaraties van de NPO-directeur

Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Het bericht ‘AIVD blokkeert terugkeer tientallen Nederlandse piloten’

Het bericht ‘Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties’

Het bericht dat de NPO-app op tv’s van vóór 2014 niet meer werkt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl