Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het gebruik van geweld tegen demonstranten in PakistanAntwoord op vragen van het lid Karabulut over het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan

Keywords:
Zaaknummer: 2019D25667

A ntwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan.

Vraag 1

Bent u bekend met berichten over de inzet van geweld tegen activisten tijdens een demonstratie in de regio Noord-Waziristan in Pakistan? 1) Kunt u bevestigen dat hierbij tenminste drie doden zijn gevallen en meer dan vijftien gewonden?

Antwoord

Ja. Deze cijfers zijn door het Pakistaanse leger bekend gemaakt, maar worden betwist. Volgens de Pashtun Tahaffuz Movement (PTM) zijn er 14 doden en 46 gewonden.

Vraag 2

Klopt het dat een van de leiders van de demonstratie, de parlementariër Ali Wazir, momenteel gevangen wordt gehouden? Zo ja, waarom zit hij vast?

Antwoord

Het parlementslid Ali Wazir, tevens een van de leiders van de PTM, is op 26 mei na demonstraties van de PTM in Noord-Waziristan aangehouden. Hij wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de demonstraties, die tot geweld tussen politie, leger en demonstranten leidden. Op 4 juni is zijn hechtenis verlengd voor een vooralsnog onbekende tijd.

Vraag 3

Deelt u de opvatting van Amnesty International dat Pakistan grondig en op onafhankelijke wijze onderzoek moet doen naar de slachtoffers en dat verantwoordelijke daders berecht dienen te worden als geweld op onwettige wijze is ingezet?

Antwoord

De regering is van mening dat de Pakistaanse autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben de toedracht van het geweld te onderzoeken en indien geboden, passende maatregelen te nemen in lijn met de Pakistaanse wetgeving.

Vraag 4

Bent u bereid uw zorgen over het gebruik van geweld tegen demonstranten kenbaar te maken aan uw collega’s in Pakistan en aan te dringen op onafhankelijk onderzoek en berechting” Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland zet zich bilateraal in de dialoog met de Pakistaanse autoriteiten in voor het belang van een zuivere rechtsgang, waarbij ook de burger- en politieke rechten van Pakistaanse inwoners dienen te worden beschermd zoals vastgelegd in de Pakistaanse grondwet en verschillende internationale mensenrechtenverdragen die Pakistan heeft ondertekend. De EU zal in gesprek met Pakistan in verband met de ondertekening van het EU-Pakistan Strategic Engagement Plan op 25 juni a.s. ook de zorgen over de onderdrukking van de Pashtun Tahafuzz Movement overbrengen.

1) Pakistan: Investigate North Waziristan killings, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/pakistan- investigate-north-waziristan-killings/ , 27 mei 2019 & Three killed by military gunfire at Pakistan rights protest,

https://www.aljazeera.com/news/2019/05/killed-military-gunfire-pakistan-rights- protest-190526120937740.html , 26 mei 2019.

Antwoord op

Het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan (29 Mei 2019)
Reactietijd: 20 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 9728 )

Publicatiedatum
18 Juni 2019Gerelateerd

Het gebruik van geweld tegen demonstranten in Pakistan

Spanningen tussen Pakistan en India

Een zelfmoordaanslag op een kerk in Pakistan

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Geweld tegen demonstranten in Soedan

Het Israëlische geweld tegen demonstranten in Gaza

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl