Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelastingAntwoord op vragen van het lid Van Raak over het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting

Keywords:
Zaaknummer: 2019D23285

Hierbij bied ik u antwoorden aan op de vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-president over het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting d.d 27 maart 2019, kenmerk 2019Z05980.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte


2019Z05980

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-president over het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting (ingezonden 27 maart 2019)

1

Kent u de uitspraak van de Raad van State dat SMS-berichten en Whats-App-berichten van bestuurders en ambtenaren die in verband met het werk zijn verstuurd of zijn ontvangen op te vragen zijn in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? 1)

Antwoord vraag 1

ja

2

Bent u bereid alsnog tegemoet te komen aan een Wob-verzoek naar het SMS-verkeer tussen u en de CEO van Unilever rondom de afschaffing van de dividendbelasting? Zo nee, waarom niet? (2

3

Kunt u verzekeren dat relevante en in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur op te vragen SMS-verkeer niet is vernietigd?

Antwoord vragen 2 en 3

Zoals bekend, heeft Unilever mij op 5 oktober 2018 in de ochtend het besluit medegedeeld om de voorstellen tot unificatie van het bedrijf niet te zullen voorleggen aan de Britse algemene aandeelhoudersvergadering later die maand. De communicatie hierover vond plaats per SMS en mondeling per telefoon. Unilever heeft datzelfde besluit kort daarop diezelfde ochtend publiek gemaakt.

Het SMS bericht waarop het WOB verzoek betrekking heeft is niet bewaard. Dit speelde zich af vóór de door de vragensteller genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1) https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@114494/sms-jes-whatsapp/

2) https://www.hpdetijd.nl/2019-02-04/dividend-sms-verdwenen/


Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Ronald van Raak (SP)


descriptionAccess ( 9498 )

Publicatiedatum
5 Juni 2019Gerelateerd

Het afschaffen van de dividendbelasting

Het ‘wobben’ van SMS-verkeer met de CEO van Unilever in verband met de dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting

De dividendbelasting

De arresten van het Hof van Justitie

De uitspaken van de minister-president inzake de dividendbelasting

Het bericht 'Britse beleggers zitten niet te wachten op afschaffen dividendbelasting'

Het bericht dat vermogensbeheerders en grootaandeelhouders zich niet laten leiden door de dividendbelasting voor investeringen in Nederlandse bedrijven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl