Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over gevaren van het gebruik van lachgasAntwoord op vragen van het lid Ploumen over gevaren van het gebruik van lachgas

Keywords:
Zaaknummer: 2019D20893

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over gevaren van het gebruik van lachgas. (2019Z08982)

 

 

1

Bent u bekent met recente berichten over lachgas? [1] [2] [3]

 

1.

Ja, ik heb kennisgenomen van de berichten.

 

2

Hoe vindt u het dat op Koningsdag enkele tientallen mensen zo ziek werden door het gebruik van lachgas dat de ambulance moest komen?

 

2.

Ondanks dat het bericht [1] aangeeft dat het onbekend is hoe vaak ambulances hebben moeten uitrukken voor mensen die onwel zijn geworden door het oneigenlijk gebruik van lachgas of combinatiegebruik met bijvoorbeeld alcohol, vind ik het een zorgelijke ontwikkeling dat meerdere mensen onwel zijn geworden door het oneigenlijke gebruik van lachgas. Ik neem deze berichtgeving dan ook erg serieus.

 

3

Maakt u zich zorgen over het aantal incidenten als gevolg van het gebruik van lachgas? Neemt dit aantal toe? Kunt u een overzicht geven van het aantal incidenten met lachgas?

 

3.

Op basis van het aantal meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), blijkt begin dit jaar sprake van een toenemend aantal meldingen over gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas. Waar het over heel 2018 om minder dan 60 meldingen ging, zijn er in het eerste kwartaal van 2019 al 29 meldingen gedaan. Als deze trend zich doorzet zullen in 2019 ruim twee keer zoveel meldingen bij het NVIC binnenkomen als in 2018. Dit baart mij zorgen. Daarom heb ik het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring Nieuwe Drugs (CAM) eind vorige maand gevraagd een nieuwe risicobeoordeling van lachgas uit te voeren.

 

4

Hoe vindt u het dat het gebruik van lachgas kan leiden tot ernstig letsel in de vorm van brandwonden

[2]?

 

5

Deelt u de mening dat het risico op brandwonden reden is voor de NVWA om handhavend op te treden op grond van de warenwet?

 

  1. en 5.

De brandwonden zijn bevriezingsletsels, die kunnen worden veroorzaakt als vloeibaar gemaakte gassen te snel en in te grote hoeveelheden vanuit de cilinder worden vrijgelaten en in de gasfase komen. Daarbij wordt dusdanig veel warmte onttrokken aan de omgeving, waaronder de tank en alles wat daarmee in contact staat, dat er bevriezing optreedt. Dit effect is niet specifiek voor lachgas, maar geldt voor alle vloeibaar gemaakte gassen. Het is zorgelijk dat lachgas gebruikers zich niet bewust zijn van de veiligheidsvoorschriften en ik vind het goed dat de Nederlandse Brandwonden Stichting hiervoor waarschuwt. Het risico van bevriezingsletsels is niet het gevolg van het product zelf, maar van onzorgvuldig gebruik van dit product. Het is niet de rol van de NVWA om te handhaven op onzorgvuldig gebruik door consumenten. De NVWA treedt alleen op als consumentenproducten bij normaal te verwachten gebruik onveilig zijn. De NVWA heeft informatie over het bevriezingsgevaar op de website gezet met daarin de waarschuwing vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting[1].

 

6

Hoe ziet u uw verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van lachgas?

 

7

Overweegt u, gelet op de vraag van gemeenten om landelijk beleid met betrekking tot het gebruik van

lachgas [3], maatregelen te nemen? Zo ja, welke?

 

  1. en 7.

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om beleid te voeren gericht op het voorkomen dan wel beperken van het oneigenlijke gebruik van lachgas. Het gebruik van lachgas is hoog onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat het vaak beperkt blijft tot experimenteren en het gebruik van lachgas tot relatief weinig gezondheidsschade leidt. Het oneigenlijk gebruik van een product is echter nooit zonder risico. Dat blijkt wel uit de berichtgevingen. Zeker in combinatie met andere middelen, zoals alcohol. Bij excessief gebruik treedt er wel degelijk gezondheidsschade op. Ik vind het erg belangrijk om te blijven voorlichten over de risico’s van het gebruik van lachgas. In de brief Drugspreventiebeleid van 25 april jl. heb ik aangegeven welke maatregelen ik genomen heb om het oneigenlijke gebruik terug proberen te dringen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 24 077, nr. 426) en welke maatregelen ik nog neem, zo ik ga onder andere in gesprek met de VNG en gemeenten om te bezien of er meer mogelijkheden nodig zijn om de verkoop van lachgas en het gebruik te verminderen.

 

 

 

 

 

1) https://www.parool.nl/amsterdam/tientallen-mensen-onwel-door-lachgas-op-koningsdag~a4626782/

2)

https://www.trouw.nl/home/lachgas-kan-leiden-tot-ernstig-letsel-door-bevriezing-waarschuwenbrandwondencentra~

a4c9a691/

3) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-vragen-om-landelijk-beleid-lachgas~b8272bf2/

 

 

[1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/eerdere-actuele-onderwerpen/bevriezingsletsel-door-onzorgvuldig-gebruik-lachgas

Antwoord op

Gevaren van het gebruik van lachgas (2 Mei 2019)
Reactietijd: 19 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 9241 )

Publicatiedatum
21 Mei 2019Gerelateerd

2019Z11423Het tegengaan van het gebruik van lachgas

Gevaren van het gebruik van lachgas

De gevolgen van lachgas in het verkeer

De berichten ‘Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld’ en ‘Lachgas: het stille klimaatprobleem van Limburg’

De toename van het gebruik van lachgas in het verkeer

De normalisering van gebruik van lachgas voor recreatieve doeleinden

De overlast ten gevolge van lachgas

De gevolgen van lachgasgebruik voor het klimaat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl