Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D20462

 

Geachte Voorzitter,

 

Op 26 februari 2019 heeft het lid Madlener (PVV) vragen ingezonden over het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’. Hierbij treft u de antwoorden op de vragen aan.

 

 

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

2019Z03818

 

1

Bent u bekend met het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’?

 

Antwoord

Ja.

 

2

Bent u bereid een landelijke inventarisatie te doen naar incidenten met dit type vloer?

 

Antwoord

Naar aanleiding van het incident in Markelo voer ik samen met de melkveesector een inventarisatie uit.

 

3

Is of wordt er onderzoek gedaan naar de inherente risico’s van dit type vloer en constructie? Zo ja, zijn deze risico’s aanvaardbaar en wanneer wordt de uitkomst van het onderzoek bekendgemaakt aan de Kamer?

 

Antwoord

Brandweer en verzekeraar geven aan geen bewijs te hebben dat emissiearme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren. Ik zie vooralsnog geen reden om de veiligheid van emissiearme vloeren verdergaand te onderzoeken.

 

 

 

Antwoord op

Het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’ (26 februari 2019)
Reactietijd: 83 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Barry Madlener (PVV)


descriptionAccess ( 9199 )

Publicatiedatum
20 Mei 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Koeien verdrinken onder emissieloze stalvloer’

De mishandeling bij de slacht van verzwakte, afgedankte melkkoeien

Dieren die verdrinken in hun eigen mest

De vele berichten dat kinderen en volwassenen verdrinken in de zomerperiode

Het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’'

Rotterdamse wijkteams die verdrinken in regels en controles, waardoor mensen lang moeten wachten op zorg en ondersteuning

Het bericht ‘Familie in rouw na drama in stal: dertien koeien komen om in eigen mest na explosie'

Het bericht ‘vier jaar geëist tegen vleesfraudeur Willy Selten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl