Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over de militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte ZeeAntwoord op vragen van het lid Van Helvert over de militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte Zee

Keywords:
Zaaknummer: 2019D16168

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Helvert (CDA) over de militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte Zee. Deze vragen werden ingezonden op 4 april 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Helvert (CDA) over de militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte Zee (ingezonden 4 april 2019).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u de berichtgeving dat de Turkse en Russische marines een gezamenlijke oefening gehouden hebben op de Zwarte Zee? 1)

Antwoord 1

Turkije heeft in maart jl. een grootscheepse nationale oefening “Mavi Vatan 2019” gehouden in alle aan Turkije grenzende zeeën. Het is niet bekend of, en zo ja, welke oefeningen er samen met de Russische marine zijn uitgevoerd. Zie ook antwoord op vraag 2.

Vraag 2

Is het waar dat een Turks korvet en een mijnenveger deel hebben genomen aan deze oefening in de buurt van de Russische havenplaats Novorossiysk of is dit Russisch nepnieuws?

Antwoord 2

De twee Turkse schepen maakten deel uit van de grotere oefening “Mavi Vatan 2019”. Tijdens deze oefening hebben de twee schepen een havenbezoek gebracht aan Novorossiysk. Het is niet ongebruikelijk dat bij aankomst of bij vertrek een dergelijk havenbezoek ook wordt benut om met in de buurt aanwezige schepen onderling procedures te beoefenen. Of en welke onderlinge oefeningen er zijn geweest is niet bekend.

Vraag 3

Heeft de oefening plaatsgevonden vlakbij de Straat van Kertsj, waar Rusland de zee van Azov voor Oekraïne afsloot, een Oekraïens schip ramde, schepen beschoot en in beslag genomen heeft en marinepersoneel gevangen heeft genomen?

Antwoord 3

Voor zover bekend hebben de genoemde schepen niet vlakbij de Straat van Kertsj geoefend.

Vraag 4

Hoe beoordeelt u deze oefening, in een periode dat binnen de NAVO discussie plaatsvindt over een grotere rol in de Zwarte Zee regio, in samenwerking met partnerlanden als Oekraïne en Georgië, juist vanwege de toegenomen dreiging vanuit Rusland?

Antwoord 4

Zie ook vraag 2. In het algemeen heeft het kabinet zorgen omtrent de Russische opstelling en militaire opbouw in de regio. Om die reden is het kabinet ook voorstander van een verdieping van de samenwerking in het Zwarte Zee gebied binnen de NAVO enerzijds en tussen de NAVO en Georgië en Oekraïne anderzijds.

Vraag 5

Vindt u het houden van een gezamenlijke militaire oefening met Rusland, naast de crisis over de aanschaf van Russische S-400 luchtverdedigingssystemen, een NAVO-bondgenoot waardig? Zo ja, waarom?

Antwoord 5

Sinds 2014 is de praktische en militaire samenwerking tussen NAVO en Rusland opgeschort. Nederland deelt de Amerikaanse zorgen over de levering van het S-400 systeem aan Turkije en heeft meermaals de zorgen bilateraal en in NAVO-verband uitgesproken, conform de motie van het lid Van Helvert c.s. (Kamerstuk 28676, nr. 294) d.d. 5 juli 2018.

Vraag 6

Bent u bereid opheldering te vragen bij Turkije en deze oefening te adresseren binnen de NAVO?

Antwoord 6

Het kabinet is bereid hierover bij Turkije navraag te doen. In gesprekken binnen de NAVO en met Turkije wordt het belang van NAVO eenheid t.o.v. Rusland voortdurend benadrukt.

Vraag 7

Bent u bereid, mede in het licht van de motie-Van Helvert c.s., de Turkse toenadering tot Rusland te veroordelen? 2)

Antwoord 7

Zie antwoord op vraag 5 en 6.

1) https://ukdefencejournal.org.uk/nato-member-turkey-holds-joint-exercises-with-russian-navy/

2) Kamerstuk 28676, nr. 294

Antwoord op

De militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte Zee (4 April 2019)
Reactietijd: 13 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Martijn van Helvert (CDA)


descriptionAccess ( 8671 )

Publicatiedatum
17 April 2019Gerelateerd

De militaire oefening van Turkije en Rusland op de Zwarte Zee

Het aanpassen van de oefening Defender 2020.

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Verloop Defender 2020 naar aanleiding van maatregelen in het kader van de bestrijding van Coivd-19 pandemie

Signalen dat logistieke bedrijven wegtrekken uit Nederlandse (zee en lucht) havens vanwege de afhandeling van goederen door de douane

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl