Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het faillissement van PTSS-kliniek PsytrecAntwoord op vragen van het lid Kuiken over het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

Keywords:
Zaaknummer: 2019D14427

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec (2019Z05080).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec. (2019Z05080)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘PTSS-kliniek in Weert is failliet verklaard, hoop op overname’? 1)

1.

Ja.

2

Deelt u de mening dat het sluiten van deze klinieken zorgwekkend is vanwege de mogelijk negatieve effecten op de wachttijden en behandelopties voor mensen met een PTSS (Posttraumatische Stressstoornis)-diagnose?

3

Deelt u de mening dat personen met PTSS die niet bij andere behandelaars terecht kunnen niet de dupe mogen worden van dit faillissement? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt?

4

Bent u bereid om contact op te nemen met Psytrec om te verzekeren dat personen momenteel in behandeling zorgvuldig worden begeleid in de transitie naar een andere behandelaar? Zo nee, waarom niet?

5

Kunt u inzicht bieden op de te verwachten invloed op behandelwachttijden door dit faillissement?

6

Bent u bereid maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat mensen met PTSS de zorg zullen blijven ontvangen die zij nodig hebben? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vragen 2, 3, 4, 5 en 6.

In het geval van een faillissement is het van belang dat patiënten elders terecht kunnen voor de benodigde zorg en dat de overdracht van patiënten goed verloopt. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben.

In het geval van Psytrec is inmiddels bekend geworden dat er een doorstart kan plaatsvinden. Dit is niet alleen goed nieuws voor patiënten, maar ook voor het personeel. Vrijwel alle behandelaren zullen een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen in het nieuwe Psytrec. Waar dat niet mogelijk is zal de doorstartende partij in gelieerde organisaties een arbeidsplaats zoeken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn nauw bij het hele proces betrokken geweest. Hierbij is ook goed afgestemd met het zorgkantoor. Ze hebben toegezien op de kwaliteit van zorg, op de behandelwachttijden en op juiste informatievoorziening richting de patiënten. In januari 2019 heeft de IGJ vanuit het reguliere toezicht nog een bezoek gebracht aan de locatie in Weert. Dit gaf geen aanleiding tot zorgen over de kwaliteit van de zorg. Ten tijde van het inspectiebezoek op 4 maart waren er nog 63 patiënten in behandeling en 61 mensen op de wachtlijst. De NZa heeft de zorgverzekeraars gevraagd zorgbemiddeling voor te bereiden op mogelijke vragen. Deze vragen kunnen komen van Psytrec-patiënten waarvan de opname zou stoppen en Psytrec-patiënten die op de wachtlijst staan. Daarnaast moest Psytrec alle patiënten schriftelijk informeren dat ze hun verzekeraar kunnen benaderen.

Met de doorstart kunnen patiënten echter weer terecht bij Psytrec voor behandeling van posttraumatische stressstoornis. De IGJ zal nu toezien op de daadwerkelijke start van de behandelingen en toezien op het verantwoord beheer van de (afgesloten) dossiers van Psytrec. Ik ben blij dat door de spoedige overname de periode van onzekerheid voor patiënten en personeel beperkt is gebleven.

1) https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190309_00095721/ptss-kliniek-in-weert-is-failliet-verklaard-hoop-op-overname

Antwoord op

Het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec (14 Maart 2019)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)


descriptionAccess ( 8472 )

Publicatiedatum
8 April 2019Gerelateerd

Het faillissement van PTSS-kliniek Psytrec

Politieagenten met PTSS

De negatieve gevolgen van uitzetting naar Armenië voor de PTSS-klachten van Howick en Lili

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Getraumatiseerde agenten die schade claimen jarenlang ‘juridisch tegengewerkt’ door de politie’

Het bericht dat de beveiliging in TBS-kliniek Van der Hoeven te wensen overlaat

Het bericht ‘Tien jaar cel en tbs voor doodsteken therapeut tbs-kliniek Kijvelanden’

Het bericht ‘Omstreden kliniek opnieuw in de fout met verlof patiënten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl