Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder over het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft”Antwoord op vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder over het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft”

Keywords:
Zaaknummer: 2019D13986

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de antwoorden op de vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder (beiden CDA) over het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft” (ingezonden 10 januari 2019).

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat


2019Z00196

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) “rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft” [1]?

2

Is het u bekend dat Stichting Agri Facts bezwaren heeft gemaakt bij PBL over de weergave van de relatieve omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw en het effect van minder vlees eten op het verlagen van de totale broeikasgasemissies[2] ?

Antwoord 1 en 2

Ja.

3

Is het u bekend dat het PBL inmiddels het publicatiebericht, op basis van bezwaren Stichting Agri Facts, bij een wetenschappelijk artikel uit 2014 op zijn website heeft aangepast?

Antwoord

Ja. De tekstuele verduidelijking staat ook expliciet op zijn website vermeld. Er wordt nu expliciet aangegeven dat het om landbouwgerelateerde emissies gaat. Het achterliggende wetenschappelijk artikel uit 2014 behoefde geen aanpassing.

4

Waarom zijn de Tweede Kamer en de Eerste Kamer niet op de hoogte gesteld van tekortkomingen van het PBL in zijn publicaties.

6

Kunt u inhoudelijk reageren op de stelling van Stichting Agri Facts dat het PBL tekort schiet in zijn rol van rekenmeester van het Klimaatakkoord?

Antwoord 4 en 6

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. De onafhankelijke rol van het PBL wordt gewaarborgd in de 'Aanwijzingen voor de Planbureaus' (Staatscourant 2012, 3200). Deze leggen vast dat het PBL zelf zijn werkprogramma vaststelt. Voorts geeft het aan dat bewindspersonen zich dienen te onthouden van het geven van aanwijzingen over onderzoeksmethoden en over de inhoud van rapportages van het planbureau. De staatssecretaris van I&W is beleidsmatig verantwoordelijk voor het PBL. In 2012 en in 2017 zijn periodieke internationale visitaties van het PBL uitgevoerd. Hierdoor wordt de wetenschappelijke kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL bewaakt. De rapportages van de visitatiecommissies zijn door het PBL gepubliceerd, samen met bijbehorende reacties vanuit het PBL.

Op grond van de door de Stichting Agri Facts aangedragen bezwaren en de reactie van het PBL daarop heb ik geen tekortkomingen kunnen constateren en onderschrijf ik de stelling van de Stichting dus niet. Aangezien ik geen tekortkomingen heb geconstateerd, heb ik deze ook niet aan uw Kamer kunnen melden.

5

Welke verschillende bezwaren op publicaties van het PBL heeft Stichting Agri Facts en wat is de reactie van het PBL op deze bezwaren?

Antwoord

De bezwaren van de Stichting Agri Facts kunt u lezen op hun website [3]. Ten eerste vond men het publicatiebericht “Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op” niet juist. De Stichting schrijft verder dat het PBL niet objectief zou rapporteren over het gebruik van dierlijke producten en landgebruik in relatie tot het klimaatvraagstuk. Tot slot heeft de Stichting bezwaar tegen een aantal vergelijkende grafieken die een vertekend beeld zouden geven, onder meer omdat ze niet beginnen in referentiejaar 1990.

Inmiddels heeft het PBL het publicatiebericht bij een wetenschappelijk artikel uit 2014 op zijn website aangepast omdat hierin ten onrechte het woord ‘landbouwgerelateerd’ ontbrak. Ten aanzien van de mogelijk niet objectieve weergave herkent het PBL zich niet in de andere twee bezwaren. Het PBL heeft hier in twee brieven uitgebreid schriftelijk op gereageerd naar de Stichting Agri Facts [4].

7

Welke gevolgen hebben de aanpassingen van de cijfers van het PBL voor de berekeningen met betrekking tot het Klimaatakkoord?

Antwoord

Aanpassing van cijfers is niet aan de orde, derhalve zijn er ook geen gevolgen voor de berekeningen met betrekking tot het Klimaatakkoord.[1] https://www.telegraaf.nl/financieel/3000761/planbureau-moet-cijfers-over-klimaatschade-vlees-snel-bijstellen

[2] https://stichtingagrifacts.nl/pbl-gaat-buitengewoon-slordig-om-met-feiten-over-vlees-en-klimaat/

[3] https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-brief-stichting-agrifacts.pdf.pdf

[4] http://stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/2019/01/STAF-rapport-PBL-3dec2018.pdf


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl