Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Becker over de dreigementen van de Turkse Minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verradenAntwoord op vragen van de leden Koopmans en Becker over de dreigementen van de Turkse Minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

Keywords:
Zaaknummer: 2019D13078

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Koopmans en Becker over de dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden. Deze vragen werden ingezonden op 6 maart 2019 met kenmerk 2019Z04273.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de leden Koopmans en Becker (beiden VVD) over de dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden.


Vraag 1
Klopt het dat de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gezegd zou hebben dat degenen die in Europa Turkije ‘verraden’ door het bijwonen van bepaalde bijeenkomsten en vervolgens op vakantie naar Turkije gaan, opgepakt en gedetineerd zullen worden? 1)

Vraag 2
Bent u reeds door de Turkse autoriteiten geïnformeerd over dit beleid(svoornemen)? Wat betekent dit voor Nederlandse staatsburgers die zich in Nederland of elders in Europa kritisch uitlaten over (mensenrechtenschendingen in) Turkije of sympathie tonen voor de Koerdische zaak? Geldt deze ‘belofte’ enkel voor degenen die werkelijk deel uitmaken van door zowel de EU als Turkije erkende terreurorganisaties of voor allen die betrokken zijn bij de vele groepen en bewegingen die de afgelopen jaren door Turkse bewindslieden als ‘terroristisch’ zijn bestempeld?

Antwoord op de vragen 1 en 2

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat personen die terroristische bijeenkomsten in Europa bijwonen, in Turkije aangehouden kunnen worden. Dit werd gezegd in een breder verband van opmerkingen over bijeenkomsten van de PKK. De PKK is een organisatie die ook door de EU en Nederland gezien wordt als een terroristische organisatie. Zoals in het reisadvies Turkije vermeld, beschouwt Turkije daarnaast de Gülenbeweging als terroristische organisatie. Turkije vervolgt personen die aan deze beweging verbonden zijn, of ervan verdacht worden deze te steunen. Nederland beschouwt de Gülenbeweging overigens niet als een terroristische groepering. Voor zover het kabinet bekend is er geen sprake van een beleidswijziging van de Turkse regering.

Vraag 3
Deelt u de mening dat Nederlanders met een Turkse achtergrond geen verantwoording hoeven af te leggen aan Turkije en dat dergelijke berichten over de gevolgen van ‘verraad’ ongewenste spanningen opleveren in de Nederlandse samenleving en de integratie tegenwerken?

Antwoord

Het kabinet is van mening dat iedereen in Nederland zich vrij moet voelen om binnen de kaders van de rechtsstaat de eigen mening te uiten. Eventueel in Nederland gepleegde strafbare feiten, worden door het Openbaar Ministerie in Nederland onderzocht.

Vraag 4
Hoe gaat u er voor zorgen - conform de motie-Becker c.s. die vraagt om een contrastrategie 2) - dat Nederlanders met een Turkse achtergrond hier in Nederland meedoen en daarnaast niet worden lastiggevallen door Turkse regering?

Antwoord

Het kabinet zal de Kamer voor aanstaande zomer nader informeren over de uitvoering van de motie Becker c.s. Meer algemeen is reeds in de Kamerbrief van 16 maart 2018 toegelicht hoe het Kabinet omgaat met eventuele ongewenste buitenlandse inmenging.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland vrij moeten zijn om zich kritisch op te stellen ten aanzien van Turkije, en elders niet zouden moeten vrezen voor een gevangenisstraf?

Antwoord

Het kabinet is inderdaad van mening dat iedereen in Nederland zich vrij moet voelen om binnen de kaders van de rechtsstaat de eigen mening te uiten.

Vraag 6
Bent u bereid over deze kwestie in gesprek te treden met de Turkse ambassade, temeer aangezien de Turkse ambassadeur recent heeft verklaard zich te willen inzetten voor integratie van Turken in Nederland? 3)

Antwoord

De Nederlandse opvatting over Turkse diaspora-politiek wordt veelvuldig met Turkse vertegenwoordigers besproken, dus ook met de Turkse ambassadeur in Nederland.

Zoals ook gemeld in het antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Becker en Koopmans over de intenties van de Turkse ambassadeur om bij te dragen aan integratie (Kamervragen 2018-2019, nr. 948), is het Kabinet verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond. Hierin ziet het Kabinet geen rol weggelegd voor diplomatieke vertegenwoordigers van andere landen.

Vraag 7
Hebt u indicaties dat deze boodschap ook wordt verkondigd op Turkse weekendscholen?

Antwoord

Het kabinet heeft geen indicaties dat deze boodschap ook wordt verkondigd op Turkse weekendscholen. De Turkse weekendscholen die subsidie ontvangen in het kader van het Anadolu weekendscholen project, zijn voor zover bekend nog niet gestart met hun onderwijsprogramma.


1) https://turkeypurge.com/video-turkeys-interior-minister-says-tourists-to-be-detained-at-airports-if-suspected-of-terror-ties

2) Kamerstuk 30821-56
3) https://dutchturks.nl/turkse-ambassadeur-in-nederland-wil-samenwerken-voor-integratie-en-tegen-polarisering/


Gerelateerd

De dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Het bericht dat Turkije Syrische rebellen inzet in de strijd in Libië

De deportatie van Syrische vluchtelingen door Turkije

Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl