Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Kooten-Arissen, Van Raan en Van Gerven over het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-ColaAntwoord op vragen van de leden Van Kooten-Arissen, Van Raan en Van Gerven over het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-Cola

Keywords:
Zaaknummer: 2019D11979

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Kooten-Arissen, Van Raan en Van Gerven over het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-Cola. Deze vragen werden ingezonden op 28 februari 2019 met kenmerk 2019Z03937.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op vragen van de leden Van Kooten-Arissen, Van Raan (beiden PvdD) en Van Gerven (SP) over het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-Cola

Vraag 1

Kent u de berichten “Foodwatch eist einde partnerschap EU-voorzitter met Coca-Cola” en “Rumoer in Brussel om sponsoring EU-voorzitter Roemenië door Coca-Cola”? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat Nederland tijdens zijn voorzitterschap in 2016 sponsorgeld ontving van enkele multinationals? Kunt u toelichten wat er gedaan is met dat sponsorgeld en wat deze multinationals ervoor in de plaats ontvingen?

Antwoord

Nederland heeft tijdens zijn voorzitterschap sponsoring in natura mogelijk gemaakt, waarvan door bedrijven – waaronder multinationals – gebruik is gemaakt. Zo werd er bijvoorbeeld door een sponsor voor de internetverbinding op de Amsterdamse locatie van het voorzitterschap gezorgd. Voor sponsoren was een aantal ‘sponsorship benefits’ beschikbaar, waaronder gebruik van gesponsorde producten bij vergaderingen tijdens het voorzitterschap, vermelding van het bedrijf op de website en in de logistieke app van het voorzitterschap, testimonials en het noemen van het sponsorschap in communicatie door de sponsor zelf.

Vraag 3
Deelt u de mening dat inmenging van het grootbedrijf in Europese besluitvorming ongewenst is?

Vraag 4

Kunt u toelichten hoe sponsorschap door multinationals bijdraagt aan een eerlijk, transparant en democratisch Europa?

Antwoord op vragen 3 en 4

Voor een gebalanceerde, gedegen en goed geïnformeerde beslissing wordt in Europese besluitvorming informatie van alle relevante stakeholders meegenomen, waaronder het bedrijfsleven. Nederland bepleit tevens transparantie in Europese besluitvorming. In geval van het Nederlands EU-voorzitterschap stond tegenover sponsoring geen betrokkenheid bij Europese besluitvorming. Sponsorschappen zijn een manier om een EU-voorzitterschap logistiek te faciliteren.

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat een suikergigant als Coca-Cola drank, zitzakken, automaten en zuilen met het logo levert voor een bijeenkomst van afgelopen januari van EU-voorzitter Roemenië voor Europese ministers van Buitenlandse Zaken?

Vraag 6

Vindt u het gepast dat voedselgiganten Europese conferenties sponsoren in een tijd waarin de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een ‘obesitasepidemie’ in Europa?

Antwoord op vragen 5 en 6

Elke lidstaat heeft de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen voorzitterschap in te kleden. Dit betreft onder andere het sponsorschap. Het is een keuze van het desbetreffende voorzitterschap hoe hiermee om te gaan.

Vraag 7

Heeft de EU wat u betreft een voorbeeldfunctie in de strijd tegen overmatige inname van vet, zout en suiker?

Antwoord

De Europese lidstaten zetten in op een aanpak van overmatige inname van vet, zout en suiker. De Europese Commissie initieert daartoe overleg tussen de lidstaten om ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken over mogelijke gezamenlijke doelstellingen. Het is goed als de EU hierin een voorbeeldfunctie vervult.

Vraag 8

Welke boodschap straalt het uit wanneer de EU zich enerzijds inzet voor gezonde voeding en zich anderzijds laat sponsoren door een bedrijf dat ongezonde producten verkoopt.

Vraag 9

Deelt u de mening dat zo’n partnerschap de schijn van belangenverstrengeling heeft, omdat de Europese Unie zich buigt over zaken waar Coca-Cola belang heeft de bij uitkomst, zoals de Algemene Levensmiddelen Verordening en het Europees voedselkeuzelogo?

Antwoord op vragen 8 en 9

Zoals in het antwoord op de vragen 5 en 6 aangegeven is het aan het EU-voorzitterschap zelf te bepalen hoe zij de sponsoring invullen. De sponsoring van het Roemeense EU-voorzitterschap door Coca-Cola staat los van de gesprekken die in Brussel worden gevoerd tussen de Europese Commissie en de lidstaten over zaken zoals de Algemene Levensmiddelenverordening en het Europees voedselkeuzelogo.

Vraag 10

Bent u bereid uw Roemeense ambtgenoot en de voorzitter van de Europese Raad aan te spreken op hun keuze voor deze hoofdsponsor?

Antwoord

Zoals in het antwoord op de vragen 5 en 6 aangegeven, heeft elke lidstaat een eigen verantwoordelijkheid bij de invulling van het voorzitterschap. Ik zie dan ook geen aanleiding om hier een opmerking in de richting van mijn Roemeense ambtgenoot of de voorzitter van de Europese Raad over te maken.

Vraag 11

Bent u bereid bij een volgend Nederlands EU-voorzitterschap geen sponsordeals te sluiten met het bedrijfsleven?

Antwoord

In voorbereiding van het volgend Nederlands EU-voorzitterschap in 2029 zal onder andere het sponsorbeleid moeten worden overwogen, afhankelijk van de doelstellingen, mogelijkheden en middelen die op dat moment beschikbaar zijn.

1) https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/suikertaks/actuele-nieuwsberichten/foodwatch-eist-einde-partnerschap-eu-voorzitter-met-coca-cola/ ; https://nos.nl/artikel/2273583-rumoer-in-brussel-om-sponsoring-eu-voorzitter-roemenie-door-coca-cola.html

2) http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/foodwatch-bekaempft-coca-cola-sponsoring-fuer-eu-a-1255187.html


Gerelateerd

Het bericht dat EU-voorzitter Roemenië zich laat sponsoren door Coca-Cola

Het eigen voedselkeuzelogo van Coca-Cola

Het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren

De wederom gesponsorde Koningsdagborrel van de ambassade in Brussel, ook wel de Permanente Vertegenwoordiging genoemd

Sponsoring van de Koningsdagborrel op de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel

Het bericht dat buitenlandse bedrijven Europese partijen sponsoren

De Sponsoring van EU-voorzitters door bedrijven

Het bericht dat de huidige Voorzitter van de Raad van de Europese Unie wordt gesponsord door de gaslobby

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl