Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redtAntwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt

Keywords:
Zaaknummer: 2019D10945

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt (2019Z03666)

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Testing drugs at festivals is ‘a lifesaver’, study finds’? 1)

1.

Ja.

2

Klopt het dat in het regeerakkoord is afgesproken dat maatregelen op het gebied van preventie bewezen effectief moeten zijn?

2.

Dat is correct.

3

Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het onderzoek op basis waarvan dit artikel is geschreven? Ziet u dit als een effectief bewezen maatregel? Zo nee, waarom niet?

4

Deelt u de mening dat de resultaten van het onderzoek laten zien dat het testen van pillen op festivals een grote stap vooruit zijn op het gebied van schadebeperking, veel gezondheidsschade kan voorkomen en potentieel levens kan redden? Zo nee, waarom niet?

3. en 4.

Het artikel gaat over het Verenigd Koninkrijk (VK). In het VK wordt op dit moment nog niet voorzien in de mogelijkheid voor (potentiele) drugsgebruikers om drugs te laten testen. In het artikel wordt een link gelegd tussen de explosieve stijging van het aantal drugsgerelateerde doden en het niet kunnen testen op feesten. Kern van het artikel is dat testen kan helpen om het aantal doden terug te dringen.

In Nederland kunnen drugs wel getest worden, namelijk via het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Het DIMS bestaat uit een landelijk coördinatiecentrum (bij het Trimbos-instituut) en een dertigal testlocaties in het land, verbonden aan instellingen voor verslavingszorg en GGD Amsterdam.

Het DIMS heeft twee taken: monitoring en surveillance. Monitoring om te weten wat er op de markt van illegale uitgaansdrugs wordt aangeboden en surveillance om gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium te signaleren.

Mensen kunnen (anoniem) hun drugs laten testen bij de verschillende testlocaties.[1] Bij het bezoek aan de testservice wordt de gebruiker in een rustige omgeving geïnformeerd over het betreffende middel en de risico’s van drugsgebruik. Het DIMS onderneemt zo nodig actie als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie voor de volksgezondheid (zgn. red alert: waarschuwen testservices, potentiële gebruikers en gezondheidsdiensten).

Met het DIMS hebben we in het verleden drugsgerelateerde gezondheidsincidenten en –doden kunnen voorkomen waar in andere landen zonder een dergelijk systeem – waaronder het VK – wel ongevallen hebben plaatsgevonden en doden zijn gevallen.

De stappen die nu in het VK worden gezet en die worden beschreven in het artikel, kunnen niet worden vergeleken met onze Nederlandse traditie van monitoring van de drugsmarkt en voorlichten van mensen via het DIMS.

5

Mogen (lokale) overheden het testen van synthetische drugs op feesten al toestaan? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u reflecteren op de gedachte dat het verstandig is om juist op festivals het testen van pillen toe te staan, aangezien één van de resultaten uit het onderzoek was dat pillen die gekocht werden op het festivalterrein twee keer zo vaak stoffen bevatten die er niet in thuis hoorden, dan pillen die buiten het festivalterrein waren gekocht?

7

Deelt u de mening dat het resultaat dat twee derde van de gebruikers, waarbij uit de test bleek dat hun pillen een verkeerde stof bevatten, de gekochte pillen weggooiden zeer belangwekkend is en een pleidooi voor het testen op festivals onderstreept?

8

Deelt u de mening dat het terugbrengen van het aantal ziekenhuisopnames na één festival van 19 naar 1 een significante afname is, waardoor het verstandig lijkt het testen van pillen op feesten en festivals toe te staan?

5. t/m 8.

Zoals hiervoor beschreven beschikt Nederland al over een goed werkend systeem voor monitoring van de drugsmarkt waarmee tevens (potentiele) gebruikers kunnen worden voorgelicht. In 2017 heeft mijn ambtsvoorganger u al geïnformeerd over de haken en ogen die kleven aan het testen op feesten. Het betreft juridische, praktische, technische en financiële knelpunten. [2] Los van deze knelpunten zou testen op feesten mijns inziens ook een verkeerd signaal afgeven: we willen gebruik juist ontmoedigen en op festivals geldt een zero tolerance beleid. Bezoekers worden bij de ingang gefouilleerd, zij kunnen hun drugs dan ook nog inleveren. Het zou gek zijn dat wanneer men drugs wel het festival op gesmokkeld krijgt, men daar de drugs kan laten testen. Dit kan normaliserend werken, terwijl juist wordt ingezet op denormalisering van drugsgebruik.

9

Kunt u onderbouwen dat er op dit moment voldoende testfaciliteiten buiten de terreinen zijn, kijkend naar het festivalseizoen dat straks weer gaat aanbreken?

9.

Op dit moment zijn er circa 30 testlocaties verspreid over Nederland waar drugs getest kunnen worden. Binnenkort komt daar naar verwachting een aantal bij (waaronder Amersfoort). Mensen kunnen dus op diverse locaties hun drugs laten testen.


Tijdens het Amsterdam Dance Event – waar veel feesten op korte termijn binnen één stad plaatsvinden – opende Jellinek Amsterdam de laatste jaren bovendien een extra testmogelijkheid voor de duur van het evenement op korte afstand van de feestlocaties.

1) https://www.theguardian.com/society/2018/dec/08/testing-drugs-festivals-lifesaver-study?CMP=Share_iOSApp_Other.[1] Er wordt getest op:

1) de aan- of afwezigheid van een werkzame stof,

2) de dosering, en

3) de aan-/afwezigheid van andere riskante stoffen.

Indien nodig wordt het drugsmonster voor analyse doorgestuurd naar een laboratorium en krijgt de gebruiker binnen enkele dagen informatie over het drugsmonster. Alle testservices leveren al hun gegevens aan het DIMS, zodat deze een compleet overzicht heeft van wat er aan drugs wordt aangeboden.

[2] Commissiebrief Tweede Kamer inzake Brief bij motie over voorzien in drugstests tijdens evenementen, 3 april 2017

Antwoord op

Het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt (22 februari 2019)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)


descriptionAccess ( 7998 )

Publicatiedatum
15 Maart 2019Gerelateerd

Het bericht dat het testen van pillen op festivals levens redt

Handhaving van het rookbeleid op festivals door de NVWA

Regeldruk voor kleine evenementen en festivals zoals de Lauwersland Fietsvierdaagse

Het bericht dat er minder festivals georganiseerd moeten worden om drugsgebruik tegen te gaan

Het bericht 'Vluchtroutes voor mindervaliden op festivals te smal: ‘ik lig zo omver’'

2019Z11423Het tegengaan van het gebruik van lachgas

Het rapport ‘Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar’ van de Politieacademie

Het gehanteerde beleid met betrekking tot het testen op COVID-19 (corona) besmettingen.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl