Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Karabulut en Ploumen over het uitzetten van een journalist door MarokkoAntwoord op vragen van de leden Karabulut en Ploumen over het uitzetten van een journalist door Marokko

Keywords:
Zaaknummer: 2019D10369

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA) over het uitzetten van een journalist door Marokko. Deze vragen werden ingezonden op 20 februari 2019 met kenmerk 2019Z03351.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA) over het uitzetten van een journalist door Marokko

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat een Nederlandse journalist, die onder andere werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied, Marokko is uitgezet? 1) Welke redenen zijn hiervoor gegeven door de Marokkaanse autoriteiten?

Antwoord

Ja. De betrokken journalist was in Marokko werkzaam zonder accreditatie. Marokko heeft wettelijk vastgelegd dat het journalisten zonder accreditatie kan uitwijzen.

Vraag 2

Deelt u de zorgen dat deze uitzetting past in een trend van toenemende repressie in Marokko tegen journalisten?

Antwoord

Accreditatie voor buitenlandse journalisten is verplicht in veel landen in deze regio. Voor Marokko specifiek geldt dat niet alleen Nederlandse journalisten te maken hebben met uitwijzingen vanwege een ontbrekende accreditatie. In 2018 is ook een Franse journalist uitgezet om deze reden.

Vraag 3

Wat is uw reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten op de uitzetting? 2)

Antwoord

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is in reactie op hun brief geïnformeerd over de in Marokko geldende wettelijke verplichting tot accreditatie, evenals over de wijze waarop de honorair consul te Nador en de ambassade in Rabat de heer Van der Aa hebben gefaciliteerd.

Vraag 4

Bent u bereid de Marokkaanse ambassadeur te ontbieden en er op aan te dringen dat journalisten vrij toegang krijgen tot Marokko? Zo nee, waarom niet en wat doet u dan?


Antwoord

Daar zie ik geen reden toe. We bespreken het belang van persvrijheid regelmatig in ons contact met Marokkaanse autoriteiten. Dit doen we zowel in EU-verband als bilateraal. Uiteindelijk bepaalt Marokko net als andere landen zelf de regelgeving voor de accreditatie van journalisten.

Vraag 5

Bent u bekend met berichten over de slechte gezondheid van protestleider Nasser Zafzafi uit de Rif, die om politieke redenen veroordeeld is? 3) Wat klopt hiervan? Deelt u de zorgen hierover?


Vraag 6

Hoe spant u zich in om de ten onrechte opgesloten Rif-demonstranten in Marokko vrij te krijgen en voor goede medische behandeling van gevangenen?

Antwoord 5 en 6

De beroepsprocedures lopen nog en de Nederlandse ambassade zal de rechtsgang blijven monitoren. Ik ben bekend met de berichten over de gezondheid van de heer Zafzafi die in de media zijn verschenen. De Nederlandse ambassade staat niet in direct contact met de heer Zafzafi. Ik kan u dan ook niet met zekerheid zeggen in hoeverre deze berichten juist zijn. Echter, volgens informatie waarover de Nederlandse ambassade in Rabat beschikt, zou de heer Zafzafi momenteel in relatief goede gezondheid verkeren.

Antwoord op

Het uitzetten van een journalist door Marokko (20 februari 2019)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 7936 )

Publicatiedatum
13 Maart 2019Gerelateerd

Het uitzetten van een journalist door Marokko

Het bericht ‘Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect’

Een bezoek aan het noorden van Marokko

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan

Het bericht dat de EU- steun aan Marokko nauwelijks effect heeft

Aanpassing van het reisadvies voor Marokko na de gruwelijke moord op twee Scandinavische toeristen

Het bericht dat NRC journalist Koen Greven geen toestemming heeft gekregen om zijn werk te doen in Marokko

De repatriëring van Nederlanders in Marokko in het licht van de pandemie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl