Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Sneller over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdokenAntwoord op vragen van de leden Kuiken en Sneller over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken

Keywords:
Zaaknummer: 2019D08088

Hierbij ik u antwoorden aan op de vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Sneller (D66), kenmerk 2019Z01736, d.d. 31 januari 2019.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte

2019Z01736

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Sneller (D66) aan de minister-president over het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken (ingezonden 31 januari 2019)

1

Kent u het bericht “También la reina Máxima de Holanda evade el pago de impuestos en la Argentina »1) en het bericht “Politiek wil opheldering over Argentijnse berichten rond belastingontduiking Máxima´2)

2

Is het waar dat koningin Maxima, door in Argentinië niet de juiste waarde van bezittingen in onroerend goed op te geven, daar minder belasting heeft betaald dan zij had moeten doen? Zo ja, wat is uw mening daarover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

3

Deelt u de mening dat leden van het koninklijk huis een voorbeeldfunctie hebben? Zo ja, acht u in dit geval dat het desbetreffende lid een verkeerd voorbeeld heeft gegeven? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.elcohetealaluna.com/evasion-real/

2) https://www.ad.nl/buitenland/politiek-wil-opheldering-over-argentijnse-berichten-rond-belastingontduiking-maxima~a0b20184/

Antwoorden

1. Ja.

2-3. De artikelen 10 en 41 van de Grondwet strekken mede tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het koninklijk huis, zoals nader uiteengezet en toegelicht in de voorlichting hierover van de Afdeling advisering van de Raad van State van 23 december 2010 (Kamerstukken II 2010/2011, 32791, nr. 1). Deze voorlichting maakt in concrete zin onder meer duidelijk dat investeringen in onroerend goed in het buitenland behoren tot de persoonlijke levenssfeer en dat berichtgeving hierover daaraan op zichzelf niet afdoet. Verder blijkt uit de voorlichting dat een ijkpunt voor beantwoording van de vraag of het openbaar belang in de zin van artikel 41 Grondwet wordt geraakt, onder meer is het voldoen aan wet- en regelgeving. Het openbaar belang wordt hier niet geraakt.

Antwoord op

Het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken (31 januari 2019)
Reactietijd: 26 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)

Joost Sneller (D66)


descriptionAccess ( 7697 )

Publicatiedatum
26 februari 2019Gerelateerd

Het bericht dat koningin Maxima in Argentinië de belasting zou hebben ontdoken

Het betalen door de regering voor het werk van koningin Máxima als speciaal pleitbezorger namens de Verenigde Naties

Miljonairs tegen belastingontwijking en voor hogere belastingen

Nederland als fiscaal doorsluisland en het nieuwe rulingbeleid

Het bericht dat de Oostenrijkse bankentoezichthouder zijn toezicht op Turkse banken verscherpt en over het toezicht op Turkse banken in Nederland, waarvan tegoeden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel gedekt zijn

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Het financieren van belasting ontwijkende bedrijven door FMO

Artikel 13a in het ‘Besluit ter voorkoming van dubbele belasting’ (2001) en andere belastingverdragen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl