Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Krol over de Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzuchtAntwoord op vragen van het lid Krol over de Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht

Keywords:
Zaaknummer: 2019D06538

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister-president en de minister van Financiën over de Franse begroting (ingezonden 5 februari 2019).

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1

Bent u bekend met het bericht ‘France's Macron reeling as tough stance against 'yellow vests' backfires’? 1)

Ja.

2

Is het u bekend dat de Franse president Emmanuel Macron aan de protesterende mensen in gele hesjes heeft toegezegd om voor in totaal 10 miljard euro aan compenserende maatregelen te nemen?

De Franse president Emmanuel Macron heeft verschillende maatregelen genomen. Allereerst is de eerder aangekondigde accijnsverhoging op brandstof geannuleerd. Daarnaast worden de eindejaarsuitkeringen en overuren niet meer belast. Verder wordt het minimumloon met 90 euro per maand verhoogd en wordt de verhoging van de sociale lasten voor ouderen met een inkomen onder de €2000 euro bruto afgeschaft. De verhoging van het minimumloon zal niet ten laste komen van de werkgevers en wordt geïndexeerd met 1,5% per jaar. Om de gevolgen van deze maatregelen voor de begroting te drukken heeft de Franse regering ook enkele compenserende maatregelen genomen. Zo komt er een digitale belasting en zal er bezuinigd worden op de apparaatskosten. In totaal zullen de extra kosten van deze maatregelen, inclusief compenserende maatregelen, ongeveer 10 miljard euro bedragen, gelijk aan 0,4% bbp.

3

Kunt u aangeven op welk bedrag het Franse begrotingstekort ongeveer zal uitkomen in 2019, na verwerking van deze impuls?

Kunt u aangeven wat het Nederlandse begrotingsoverschot zal worden in 2019?

Met de extra kosten van 0,4% bbp zou het begrotingstekort van Frankrijk in 2019 uitkomen op ongeveer 3,2%, uitgaande van de herfstraming van de Europese Commissie die nog uitkwam op een tekort van 2,8%. Voor 2019 raamt het ministerie van Financiën (Miljoenennota 2019) een saldo van 1,0 % bbp.

4

Kunt u aangeven, waar een bedrag van 10 miljard euro voor Frankrijk, op zou uitkomen in de Nederlandse context?

Bent u bereid om de Nederlandse burgers, die in tegenstelling tot de Franse burgers geen gewelddadige protesten hebben veroorzaakt, te belonen met een vergelijkbaar gebaar? Indien nee, vindt u dat eerlijk?

De Nederlandse en Franse context zijn niet direct te vergelijken, waardoor het niet mogelijk is hieraan een bedrag te koppelen voor Nederland. Dit kabinet vindt het wel van belang om in te zetten op lastenverlaging. De maatregelen van het kabinet zorgen er daarom voor dat de lasten voor burgers en bedrijven ten opzichte van het basispad (o.a. maatregelen van voorgaande kabinetten en ontwikkeling zorgpremies) met 6,5 miljard euro verlaagd worden. Daarnaast geeft het kabinet extra uit aan publieke voorzieningen zoals onderwijs en veiligheid. In totaal lopen de extra uitgaven van het Regeerakkoord op tot 7,9 miljard euro in 2021.

5

Heeft u al kennis genomen van de breed gevoelde teleurstelling over de loonstrookjes van januari 2019?

Vindt u het verstandig voor de toekomst van de eurozone, als de meest armlastige staten van de Europese Unie de inzakkende economie extra gaan stimuleren, terwijl Nederland op zijn geld blijft zitten?

Het grootste deel van de Nederlanders gaat er naar verwachting op vooruit dit jaar. Dit komt onder meer door lagere belastingen, maar ook door de toeslagen die zijn verhoogd.

Alle EU-lidstaten hebben zich gecommitteerd aan de Europese begrotingsregels zoals vastgelegd in het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP). Eén van de doelstellingen van het SGP is het mogelijk maken van anticyclisch begrotingsbeleid. Dit betekent dat het in de huidige goede economische tijden verstandig is om nationale begrotingsbuffers op te bouwen en de publieke schuld te verlagen. Dit geldt niet alleen voor Nederland maar voor alle EU-lidstaten.

1) https://www.reuters.com/article/us-france-protests-macron/frances-macron-reeling-as-tough-stance-against-yellow-vests-backfires-idUSKCN1P00KG

Antwoord op

De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht (5 februari 2019)
Reactietijd: 10 dagen

Indiener

Wopke Hoekstra (CDA)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Henk Krol (50Plus)


descriptionAccess ( 7509 )

Publicatiedatum
15 februari 2019Gerelateerd

De Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

De berichten ‘Frankrijk wil tolvignet voor vrachtwagens’ en ‘Franse minister wil tolvignet voor buitenlandse vrachtwagens’

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM

Het bericht dat de Franse investeerder Orpea een Nederlands zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt

Een uitspraak van de hoogste Franse rechter over platformorganisatie Uber

Het bericht 'Franse regering wil strengere regels voor Bitcoin'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl