Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger



Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Ojik en Karabulut over het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

Keywords:
Zaaknummer: 2019D06199

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP) over berichtgeving over het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens een militaire operatie in Papua door het Indonesische leger. Deze vragen werden ingezonden op 25 januari 2019 met kenmerk 2019Z01316.

De Minister van Buitenlandse Zaken,




Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Karabulut (SP) over berichtgeving over het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens een militaire operatie in Papua door het Indonesische leger

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over het (mogelijk) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger in december 2018?[1][2][3] [4]

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Heeft u hierover contact gehad met uw Indonesische ambtsgenoot om uw zorgen over de bevolking van West Papoea over te brengen? En zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Heeft u contact opgenomen of laten opnemen met vertegenwoordigers van de bevolking in Papoea om u te laten informeren over de situatie?

Vraag 4

Heeft u contact gehad met uw ambtsgenoten over deze berichtgevingen, in het bijzonder die van Australië, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and New Caledonia? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is het resultaat hiervan?

Antwoord vraag 2, 3 en 4

De Indonesische overheid heeft deze berichtgeving onmiddellijk stellig tegengesproken. De Indonesische Ambassadeur in Den Haag ontkende tegenover mij op 7 februari jl. deze berichtgeving. Navraag door de ambassade bij lokale bronnen, NGO’s, internationale organisaties en diplomatieke contacten leerde dat ook zij de berichtgeving over het vermeend gebruik van chemische wapens niet kunnen bevestigen. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft desgevraagd bevestigd op de hoogte te zijn van de berichtgeving, maar kan berichten op dit moment evenmin bevestigen.

Vraag 5
Hoe denkt u over de oproep van The Free West Papua movement voor een internationaal onafhankelijke ‘factfinding’ missie naar het gebied?


Vraag 6

Deelt u de opvatting dat de aanhoudende berichtgeving over de situatie en mensenrechtenschending van de inwoners van West Papoea aanleiding geeft tot het instellen van een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de situatie op West Papoea?

Vraag 7

Gaat u in internationaal verband steun vergaren tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek daar ter plaatse? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 5, 6 en 7

Gezien het bovenstaande antwoord zie ik vooralsnog geen aanleiding voor een oproep tot het instellen van een internationaal onafhankelijk onderzoek. Wel blijft Nederland zich, ook tegen de achtergrond van oplopende spanningen in de regio[5], inzetten voor vrije toegang voor NGO’s, hulporganisaties en (internationale) journalisten tot Papua. Meest recentelijk sprak ik op 7 februari jl. met de Indonesische minister Laoly van Justitie en Mensenrechten uitgebreid over de situatie in Papua, met inbegrip van de mensenrechtensituatie.



[5] Zie antwoord op vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Helvert (CDA), Van Ojik (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) over arrestaties tijdens mensenrechtendag in Papua (Kamerstuk ah-tk-20182019-1111) d.d. 10 januari 2019.


Gerelateerd

De Nieuwsuur-uitzending 'Nederlandse regering heeft morele verplichting West-Papoea te helpen'

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

De aanhoudende onlusten in West-Papoea

De benarde situatie van Papoea’s in Indonesië

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

De gebeurtenissen op 1 december in West Papoea

Bloedvergieten op Papoea

De onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl