Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt over de brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grensAntwoord op vragen van de leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt over de brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens

Keywords:
Zaaknummer: 2019D05677

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het leden Van der Molen, Von Martels en Omtzigt (allen CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens (ingezonden 12 december 2018, kenmerk 2018Z23583).

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kröger (GroenLinks), ingezonden 12 december 2018 (vraagnummer 2018Z23575)

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de brand die op donderdag 6 december 2018 woedde op het terrein van de kerncentrale in Lingen (Duitsland), ongeveer 20 kilometer van de grens met Nederland (Denekamp)? [1]

Antwoord 1

Op donderdagavond 6 december is er een brand geweest in de splijtstoffabriek van Advanced Nuclear Fuels (ANF) die op ruim 1 km afstand (hemelsbreed) van de kerncentrale Emsland is gelegen. De kerncentrale werd niet bedreigd door die brand.

Vraag 2

Hebt u kennisgenomen van het feit dat er in Nederland wel berichten verschenen bij RTV Oost, tevens calamiteitenzender in Oost Nederland, (“Brand bij kerncentrale Lingen: Gevaar kan niet worden uitgesloten”), maar er verder geen informatie werd gegeven? [2]

Antwoord 2

De Veiligheidsregio Twente en het Nationaal Crisiscentrum (NCC, en via het NCC ook de ANVS) zijn, nadat de brand was geblust, door de Duitse autoriteiten op de hoogte gesteld van de brand. De meetsystemen van de installatie (Advanced Nuclear Fuels (ANF)) en de brandweer in Duitsland hebben vastgesteld dat er geen radioactieve stoffen buiten de installatie zijn vrijgekomen. Hierdoor was er geen sprake van een risico voor de bevolking. Op grond hiervan zijn er vanuit de Veiligheidsregio Twente enkele contacten met de media geweest. De ANVS heeft op donderdag 6 december gecommuniceerd door middel van een bericht op de website en via Twitter. Op 7 december heeft de Veiligheidsregio Twente langs dezelfde kanalen gecommuniceerd.

Vraag 3

Kunt u aangeven wat er precies in Lingen gebeurd is en of, en wanneer, de Nederlandse overheid de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de betrokken veiligheidsregio’s voldoende op de hoogte was zijn gesteld van het voorval en de precieze omstandigheden? Welke classificatie heeft het ongeval gekregen? [3]

Antwoord 3

Op 6 december jl. is er rond half acht ‘s avonds brand ontstaan in het Duitse Lingen bij het bedrijf Advanced Nuclear Fuels (ANF). In tegenstelling tot wat een aantal media berichtten, was er geen sprake van brand bij de kerncentrale Emsland. De ANF-fabriek ligt op een ander terrein op ruim 1 km afstand (hemelsbreed) van de kerncentrale Emsland. Rond 21:15 uur is het sein brand meester gegeven. ANF vervaardigt splijtstofelementen die dienen als brandstof in kerncentrales. De brand vond plaats in een laboratorium en niet in de ruimte waar de splijtstofelementen vervaardigd worden. De meetsystemen van de installatie (Advanced Nuclear Fuels (ANF)) en de brandweer in Duitsland hebben vastgesteld dat er geen radioactieve stoffen buiten de installatie zijn vrijgekomen.

De Duitse toezichthouder heeft bij de ANVS aangegeven dat deze ongewone gebeurtenis voorlopig is ingeschaald op niveau INES-0: een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties.

Vraag 4

Hoe is het in algemene zin gesteld met de veiligheid bij de nucleaire centrale in Lingen nu zich daar in korte tijd drie incidenten hebben voorgedaan? Voldoet de centrale aan alle relevante normen?

Antwoord 4

De brand van 6 december 2018 vond niet plaats bij de kerncentrale Emsland, maar bij de verderop gelegen splijtstoffabriek van ANF. Het toezicht op de kerncentrale Emsland en op de ANF fabriek ligt bij de Duitse autoriteiten. In dit geval gaat het om het ministerie van milieubeheer van de deelstaat Nedersaksen. De ANVS heeft regelmatig contact met de toezichthouders in Duitsland, waaronder die in Nedersaksen. Informatie over de aard en het aantal ongewone gebeurtenissen die plaatsvinden zowel bij de kerncentrale Emsland als bij ANF is te vinden op een website van de Duitse autoriteiten en geeft in de optiek van de ANVS geen aanleiding voor ongerustheid [4].

Vraag 5

Wilt u er bij de veiligheidsregio’s op aandringen dat dit incident samen met de partners in Duitsland geëvalueerd wordt op ten minste de volgende deelvragen:
A. wat was de aard van de brand, waar vond hij plaats en was de aard aan beide kanten van de grens duidelijk;

B. hoe verliep de grensoverschrijdende communicatie;

C. was het verstandig om geen informatie te communiceren? Indien wel gecommuniceerd zou zijn, welke wijze zou dan het beste zijn geweest (via calamiteitenzender of NL Alert etc.)?

Vraag 7

Kunt u de bevindingen van de evaluatie met de Kamer delen, zodat die besproken kunnen worden in een volgend overleg over nucleaire veiligheid, waar weer gesproken zal worden over grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en België, en het goed is om dan te kunnen kijken hoe die in praktijk heeft plaatsgevonden?

Antwoord 5 en 7

De Veiligheidsregio Twente heeft aangegeven dit incident te gaan evalueren en daarbij de ANVS, het DCC IenW en het NCC (JenV) te zullen betrekken. De gestelde vragen zullen hierin worden meegenomen.

De uitkomsten van deze evaluatie zullen met uw Kamer worden gedeeld.

Vraag 6

Kunt u aangeven wanneer de volgende oefening van Duitsland plaats gaat vinden waar Nederland bij betrokken wordt?

Antwoord 6

De eerstvolgende uitgebreide oefening met Duitsland is de GEDEX oefening (German Dutch Emsland Exercise). Deze wordt in de eerste helft van 2020 gepland.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer[4] https://www.bfe.bund.de/DE/kt/ereignisse/berichte/monatsberichte/monatsberichte.html

Antwoord op

De brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens (12 December 2018)
Reactietijd: 61 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Pieter Omtzigt (CDA)

Maurits von Martels (CDA)

Jan Middendorp (VVD)


descriptionAccess ( 7393 )

Publicatiedatum
11 februari 2019Gerelateerd

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

De brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Het bericht 'Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden'

Een brand bij de RWE centrale in de Eemshaven

De brand in de serviceflat Oranjeparkflat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl