Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bromet over de berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol'’ en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’Antwoord op vragen van het lid Bromet over de berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol'’ en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D05594

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over de terugkeer van de wolf in Nederland (kenmerk 2019Z00658, ingezonden 17 januari 2019) en van het lid Bromet (GroenLinks) over de berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: ‘Slechts ruimte voor handjevol’’ en ‘Directeur de Hoge Veluwe wil dat afschieten wolven mogelijk wordt’ (kenmerk 2019Z00662, ingezonden 17 januari 2019).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2019Z00662

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de berichten ‘Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol'’ en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’ (ingezonden 17 januari 2019).

1

Bent u bekend met de artikelen Baas Hoge Veluwe wil wolven afschieten: 'Slechts ruimte voor handjevol' en ‘Directeur De Hoge Veluwe wil dat afschieten van wolf mogelijk wordt’, beide van 16 januari 2019? [1] [2]

Antwoord

Ja.

2

Klopt het dat Nederlandse landeigenaren via de European Landowners Organisation in Europa lobbyen om de wolf van de lijst van beschermde diersoorten af te halen? Zo ja, hoeveel landeigenaren zijn lid van deze organisatie?

Antwoord

Het is mij niet bekend dat Nederlandse landeigenaren via de European Landowners Organisation (ELO) lobbyen om de wolf van de lijst van beschermde diersoorten af te halen. Van de ELO zijn organisaties uit 28 landen lid. Het Nederlandse lidmaatschap wordt verzorgd door de Federatie Particulier Grondbezit.

3

De directeur van De Hoge Veluwe spreekt in het artikel in de Gelderlander van sterke vermoedens dat wolven in Nederland door mensen worden losgelaten, kunt u toelichten hoe realistisch dit geschetste beeld is?

Antwoord

Uit genetisch onderzoek is de herkomst en de onderlinge verwantschap van wolven in veel populaties goed bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van uitgezette dieren in Europa.

4

Kunt u toelichten hoe andere Europese landen met het oprukken van de wolf omgaan?

Antwoord

Landen gaan verschillend om met het oprukken van de wolf, omdat de omvang van de wolvenpopulaties, conflicten en oplossingen ook verschillen. In het algemeen hebben landen een wolvenplan waarin de aspecten zorg voor een gunstige staat van instandhouding, omgang met conflicten en voorlichting en educatie een belangrijke rol spelen. De meeste landen hebben programma’s om dierhouders (meest schapenhouders) te compenseren voor verloren vee en subsidies te verstrekken voor het nemen van preventieve maatregelen om vee te beschermen.
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl