Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Lodders, Ziengs en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Planbureau rommelt’Antwoord op vragen van de leden Lodders, Ziengs en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Planbureau rommelt’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D04075

Geachte voorzitter,

Op 11 januari 2019 zijn vragen gesteld door de leden Lodders, Ziengs en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) over het bericht ‘Planbureau rommelt’.

Vanwege de benodigde afstemming met de ministeries van LNV en EZK, kan ik deze vragen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoorden. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk toesturen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer

Antwoord op

Het bericht ‘Planbureau rommelt’ (11 januari 2019)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)

Carola Schouten (CU)

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Erik Ziengs (VVD)

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Helma Lodders (VVD)


descriptionAccess ( 7210 )

Publicatiedatum
1 februari 2019Gerelateerd

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

Het bericht ‘Planbureau rommelt’

Het bericht dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 'rommelt met de cijfers en de impact van het eten van vlees op het klimaat overdrijft'

Het rapport 'Circulaire economie in kaart' van het Planbureau voor de Leefomgeving

De tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

Het bericht ‘Schaf de zorgtoeslag af, zonder inkomenseffecten’

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Het advies van de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van landbouwgif en de kabinetsreactie hierop.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl