Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijvenAntwoord op vragen van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

Keywords:
Zaaknummer: 2019D03262

Hierbij bied ik, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Amhaouch en Mulder over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven. Deze vragen werden ingezonden op 27 december 2018 met kenmerk 2018Z24781.

De Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking,

Sigrid A.M. Kaag

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaa t, op vragen van de leden Amhaouch en Mulder (beiden CDA) over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Amerika sluit sancties tegen Nederlandse bedrijven niet uit’? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Hoe oordeelt u over deze aangekondigde Amerikaanse maatregelen?

Antwoord

Het kabinet heeft kennisgenomen van de mogelijkheid van additionele Amerikaanse sancties tegen Rusland met extraterritoriale werking. Naast sancties gericht op bedrijven, betrokken bij de Nord Stream 2 gaspijpleiding, wordt in de VS een discussie gevoerd over bredere sancties die vooral zijn gericht op de financiële en energiesectoren van Rusland. Deze kunnen eveneens een impact hebben op EU-lidstaten en bedrijven uit de EU. Het kabinet wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de discussie in de VS, maar acht de onevenredige gevolgen van bestaande en mogelijke nieuwe sancties voor het bedrijfsleven in Nederland en andere EU-lidstaten onwenselijk.

Vraag 3
Is de Nederlandse regering officieel geïnformeerd over mogelijk sancties?

Vraag 4
Is er diplomatiek contact met de VS geweest naar aanleiding van de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur? Zo nee, waarom niet en gaat dat dan nog wel gebeuren?

Vraag 5

Hoe reageren andere Europese landen op deze uitspraken? Zijn ook in andere landen dergelijke maatregelen aangekondigd?


Vraag 7

Heeft de VS ook in andere landen en bedrijven mogelijke sancties aangekondigd?

Vraag 9

Wordt er in Europa samen opgetrokken om dergelijke sancties van de VS tegen te gaan?

Antwoord op vragen 3,4,5,7 en 9

Nederland heeft geregeld contact met de VS, inclusief over sancties. De VS heeft Nederland en diverse andere Europese landen geïnformeerd over het Amerikaanse standpunt inzake Nord Stream 2 en over mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland en bij de Nord Stream 2 gaspijpleiding betrokken bedrijven. Hoewel de opvattingen over Nord Stream 2 binnen de EU uiteenlopen, zijn veel EU-lidstaten kritisch over de onevenredige impact van de huidige en mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties op EU-lidstaten en bedrijven uit de EU. Deze zorgen worden overgebracht aan de VS.

Vraag 6

Biedt het door de Europese Unie opgerichte Special Purpose Vehicle (SPV) uitkomst voor Nederlandse bedrijven in deze casus?

Vraag 8
Welke tegenacties kan Nederland ondernemen? Bent u hiertoe bereid?


Antwoord op vragen 6 en 8

Beantwoording van de mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland met maatregelen, zoals een Special Purpose Vehicle (SPV), wordt momenteel niet overwogen. Nederland blijft in bilateraal en EU-verband evenwel actief zijn zorgen onder de aandacht brengen, inclusief over de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Vraag 10

Heeft u reeds contact gehad met Shell, Boskalis en Van Oord over de praktische consequenties van dit dreigement?


Antwoord

Er is geregeld contact met Nederlandse bedrijven die geraakt kunnen worden door de sancties, inclusief bedrijven betrokken bij Nord Stream 2.

Vraag 11

Wat is uw oordeel over de uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken "Het is een privaat project. Als Nederlandse bedrijven daarbij betrokken zijn, en ik weet dat dat zo is, dan zullen zij in contact moeten treden met de Amerikaanse regering en moeten kijken wat de consequenties voor hen zijn."? 1)

Vraag 12

Laat de Nederlandse regering Nederlandse bedrijven in de kou staan? Draagt de Nederlandse regering geen verantwoordelijkheid om Nederlandse bedrijven te beschermen?

Antwoord op vragen 11 en 12

Het kabinet is in nauw contact met de EU, diverse landen en het bedrijfsleven over mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland en bij Nord Stream 2 betrokken bedrijven en blijft actief zijn zorgen onder de aandacht brengen, inclusief over de verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast is het van belang dat bedrijven ook zelf specifieke vragen en zorgen over sancties kenbaar maken bij de Amerikaanse overheid.

1) https://www.nporadio1.nl/achtergrond/12879-amerika-sluit-sancties-tegen-nederlandse-bedrijven-niet-uit

Antwoord op

Mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven (27 December 2018)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Mustafa Amhaouch (CDA)

Agnes Mulder (CDA)


descriptionAccess ( 7106 )

Publicatiedatum
28 januari 2019Gerelateerd

De berichten ‘Nederlandse bedrijven geraakt door VS-sancties tegen Nord Stream 2’ en ‘Allseas trekt zich terug uit Oostzee, Russen bouwen omstreden gaspijpleiding zelf af’

Het bericht ‘VN wil sancties tegen bedrijven uit Myanmar, ook Shell betrokken’

Het beëindigen van vluchten naar Teheran door KLM en de gevolgen van Amerikaanse secundaire sancties

Mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

Sancties tegen bedrijven die gelieerd zijn aan het militaire regime in Myanmar

Maatregelen van Duitsland, Frankrijk en het VK om Amerikaanse secundaire sancties te omzeilen

Het voornemen om nieuwe sancties aan Noord-Korea op te leggen

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl