Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Van Ojik en Ploumen over de detentie van anti-slavernij activisten in MauritaniëAntwoord op vragen van de leden Karabulut, Van Ojik en Ploumen over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië

Keywords:
Zaaknummer: 2019D00644

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië. Deze vragen werden ingezonden op 20 december 2018 met kenmerk 2018Z24517.

Minister van Buitenlandse Zaken

Stef Blok

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van door Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië.

Vraag 1

Klopt het dat anti-slavernij activist Biram Dah Abeid eerder dit jaar is opgepakt in Mauritanië en nog altijd opgesloten zit? Wat zijn de precieze feiten rondom zijn detentie? [1]

Antwoord

Biram Dah Abeid is eerder dit jaar gearresteerd. Hij werd op 7 augustus 2018 opgepakt, de dag van de registratie voor de parlementsverkiezingen van september waarvoor hij zich kandidaat had gesteld. De heer Abeid werd opgepakt op basis van een aanklacht van een journalist die hem beschuldigde van bedreiging. Op 13 augustus 2018 werd de heer Abeid door het gerechtshof in Nouakchott in staat van beschuldiging gesteld met een zware aanklacht voor ‘Aanslag op het leven en de integriteit van de persoon’, ‘uitlokken tot aanslag op het leven’ en ‘bedreigingen met geweld’. De heer Abeid werd op 31 december 2018 door het gerechtshof vrijgesproken en in vrijheid gesteld, nadat de aanklacht van de journalist was ingetrokken.

Vraag 2

Hoe vaak is de heer Abeid inmiddels gearresteerd? Hoe beoordeelt u dit?

Antwoord

Biram Dah Abeid is in het verleden verschillende malen gearresteerd en hij heeft tenminste tweemaal in detentie gezeten. Op 15 januari 2015 werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens 'rebellerende activiteiten’, ‘lidmaatschap van een niet erkende organisatie' en ‘schending van openbaar gezag’. In mei 2016 besliste het Hooggerechtshof tot zijn vrijlating. Op 7 augustus 2018 werd de heer Abeid opgepakt en in detentie gehouden tot 31 december 2018. De arrestaties van de heer Abeid, net als arrestaties van andere leden van anti-slavernij organisatie IRA ( Initiative pour la résurgence du mouvement abolitioniste), hebben steeds aandacht gekregen van de EU en Nederland. Nederland en de EU hebben in de betrekkingen met Mauritanië regelmatig het belang van bevordering van mensenrechten benadrukt. Hieronder valt onder meer de bescherming van mensenrechtenverdedigers, het recht op een eerlijk proces en respect voor mensenrechten van gedetineerden. Zorgen op dit vlak hebben Nederland en de EU meermaals onder de aandacht gebracht.

Vraag 3

Is er sprake van een eerlijk proces en hoe zijn de omstandigheden in detentie? Zijn er redenen voor zorgen hierover?

Antwoord

Nederland heeft de zaak met aandacht gevolgd en hierover contact onderhouden met o.a. mensenrechtenorganisaties, de EU, EU-lidstaten, de VN en met IRA – de organisatie van Biram Dah Abeid – zelf. Informatie over de exacte omstandigheden in detentie en verloop van het proces was beperkt beschikbaar. Een aantal mensenrechtenorganisaties (onder andere Amnesty International, Frontline Defenders) hebben zorgen geuit, onder andere over het langdurige voorarrest en onregelmatigheden tijdens het proces. Tijdens een gesprek met de Mauritaanse Minister van Binnenlandse zaken heeft mijn plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking de detentie en het proces tegen de heer Abeid aangekaart. Ook de EU heeft haar zorgen hierover uitgesproken in contacten met de Mauritaanse autoriteiten.

Vraag 4
Kunt u ingaan op de problematiek met slavernij in Mauritanië? Hoe omvangrijk is dit probleem?

Antwoord

Mauritanië is het laatste land dat slavernij afschafte, in 1981. In 2007 werd slavernij per wet strafbaar gesteld. Mensenrechtenorganisaties schatten dat nog steeds zo’n 40.000 tot 60.000 inwoners slachtoffer van slavernij zijn. De Mauritaanse regering benadrukt dat slavernij bij wet verboden is en spreekt liever van 'de overblijfselen van de slavernij'. De Mauritaanse regering heeft zich gecommitteerd aan de uitbanning van dit probleem en de afgelopen twee jaar zijn ten minste vijf mensen veroordeeld voor slavernij-praktijken. Er is echter nog een lange weg te gaan, zoals ook organisaties als Amnesty International aangeven. Deels hieraan gerelateerde mensenrechten problemen zijn bijvoorbeeld de gebrekkige burgerregistratie, erf- en eigendomsrecht en discriminatie van etnische minderheden.

Vraag 5

Bent u bereid in uw contacten met Mauritanië er op aan te dringen dat gestopt wordt met repressie en intimidatie van anti-slavernijactivisten en in plaats daarvan serieus werk wordt gemaakt van het tegengaan van slavernij in dit land?

Antwoord

In gesprekken met de Mauritaanse autoriteiten benadrukt Nederland het belang voor respect van mensenrechten, waaronder bescherming van mensenrechtenverdedigers (inclusief activisten die het vraagstuk van slavernij aan de orde stellen). In de politieke dialoog tussen de EU en Mauritanië wordt, mede ook op Nederlands verzoek, hieraan aandacht besteed. Op 6 december 2018 bracht mijn plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking tijdens een gesprek met de Mauritaanse Minister van Binnenlandse Zaken de detentie en het proces tegen de heer Abeid ter sprake. Daarnaast steunt Nederland lokale initiatieven die als doel hebben de bredere mensenrechten situatie te verbeteren. De afgelopen drie jaar hebben 19 Mauritaanse non-gouvernementele organisaties Nederlandse steun ontvangen. Doel is om, veelal in samenwerking met de (lokale) overheid, in te zetten op thema’s als jongerenparticipatie, de versterking van het maatschappelijk middenveld, bewustwording over democratie en mensenrechten en de bescherming van kwetsbare groepen zoals de slachtoffers van slavernij, van seksueel misbruik en gedetineerden.[1] Mauritania: Anti-slavery activists arbitrarily arrested: Biram Dah Abeid, Abdellahi el Housein Mesoud, https://www.amnesty.org/en/documents/afr38/9046/2018/en/, 7 september 2018.

Antwoord op

De detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië (20 December 2018)
Reactietijd: 22 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Bram van Ojik (GL)


descriptionAccess ( 6828 )

Publicatiedatum
11 januari 2019Gerelateerd

De detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië

De groeiende angst onder activisten om naar Marokko te gaan

De zorg voor kinderen van ouders in detentie

Een vorm van slavernij bij PostNL

Uitbuiting van arbeidsmigranten in Zeewolde

Het bericht ‘Meer dwangarbeid Eritrea door EU’

De hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko

Het lot van vrouwelijke activisten in Saudi-Arabië.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl