Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised ArmsAntwoord op vragen van het lid Belhaj over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

Keywords:
Zaaknummer: 2019D00551

2019Z00125

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de minister-president over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms (ingezonden 8 januari 2019)

1

Wat vindt u ervan dat de koninklijke familie besluit een kunstwerk, dat een voorstudie is van één van Rubens' beroemdste werken, te verkopen op een Amerikaanse veiling, zonder dat dit kunstwerk eerst elders aan bijvoorbeeld Nederlandse musea ter verkoop is aangeboden?

Het betreft hier een kunstwerk dat eigendom is van de Koninklijke familie en derhalve privé eigendom. Het is aan de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, een kunstwerk wordt verkocht.

2

Bent u van mening dat het van belang is om dit soort belangrijke in Nederlands bezit zijnde kunst via de koninklijke familie zoveel mogelijk in Nederlands bezit te houden? Zo nee, waarom niet?

Fiscale regelgeving en het beleid van musea zijn gericht op de bevordering van vrijwillige bijdragen van particulieren aan het openbaar kunstbezit. Het initiatief tot verwerven van belangwekkende kunstwerken ligt bij de musea. Musea op wier collectie een kunstwerk dat op de markt verschijnt een belangrijke aanvulling vormt, kunnen zich daarbij wenden tot het Mondriaanfonds voor financiële ondersteuning. Ook kunnen zij een beroep doen op het Museaal Aankoopfonds en zijn er particuliere fondsen die hen ondersteunen bij het verwerven van kunstwerken.

3

Bent u bereid als minister-president om (op korte termijn voor de veiling) een appèl te doen op de koninklijke familie om te kijken of er Nederlandse belangstelling bestaat om dit belangrijke kunstwerk te kopen, vóórdat het geveild zal worden? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u van mening dat, wanneer er sprake blijkt te zijn van verkoop van kunst van de koninklijke familie, voortaan eerst bezien moet worden of Nederlandse musea interesse hebben, alvorens er tot vervreemding aan een particulier of buitenlands museum wordt overgaan, opdat het werk niet voor het Nederlandse publiek verloren gaat?

Voor het antwoord op de vragen 3 en 4 verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 1 en 2. Er is geen aanleiding om voor de Koninklijke familie een uitzondering te maken op algemeen gevolgde procedures.

5

Ben u bereid de schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden (binnen twee weken, dit in verband met de datum van de veiling)?

Ja.


Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Salima Belhaj (D66)


descriptionAccess ( 6820 )

Publicatiedatum
11 januari 2019Gerelateerd

De verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

Het bericht ‘Rutte informeert Tweede Kamer onjuist over kunstverkoop Oranjes’

Het bericht ‘Groeiend verzet tegen Saudisch vrachtship Bahri Yanbu vol wapens’ en ‘Don't let Saudi arms ship dock in UK, say campaigners’.

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht ‘Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft’ en de bescherming van cultuurgoederen

Het bericht ‘Koninklijke cadeaus, vorstelijke problemen: hoe de Oranjes omgaan met geschenken’

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

De berichten ‘Enschedese zorgbureau Samen Sterk speelde bank voor familie en bekenden’ en ‘Zorggeld lenen aan familie: het mag van de Twentse gemeenten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl